Svaret blir: för lite pengar

Vårdförbundet har presenterat olika förslag för att komma åt bristen, men arbetsgivaren hänvisar till dålig ekonomi.??

Högre ersättning under studierna och ändrade arbetstider för sjuksköterskor med specialistutbildning är två förslag som har diskuterats. Arbetsgivaren har lyssnat, men när det kommer till kritan är det pengarna som styr. ?

— Arbetsgivaren hänvisar till att barndivisionen har ett för stort minus i budgeten. Även om jag tror att det på lång sikt skulle vara mer lönsamt att få ner personalomsättningen, säger Gunilla George, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Stockholm.?

Att barnsjuksköterskor skulle få andra och mer kvalificerade arbetsuppgifter än sjuksköterskor utan utbildningen har också diskuterats.

— Det kostar ändå på att utbilda sig, och om det varken visar sig i ökat ansvar eller i lönekuvertet tror vi att incitamenten är för dåliga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida