Tar på genusglasögon

Medlingsinstitutets uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning ska få ett tydligare jämställdhetsperspektiv. Under 2015 ger regeringen institutet i uppdrag att analysera om de centrala kollektivavtalen har haft någon effekt när det gäller att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. I det ingår också att ta initiativ till diskussioner för att främja arbetsmarknadsparternas arbete med att minska genusrelaterade löneskillnader. Den sista september ska uppdragetredovisas för arbetsmarknadsdepartementet.

4 februari 2015
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida