Tekniska team ska identifiera sparbehov

Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Stockholms läns landsting har inlett ett samarbete för att få fram tekniska och organisatoriska innovationer som ska göra vården bättre och mer effektiv.

1 februari 2010

Programmet startar på Kungliga tekniska högskolan i höst och tar emot sex personer som delas in i två olika team. Teamen ska ha en blandad kompetens i medicin, teknik och ledning.

–?Vi ser framför oss att personerna som söker har en bakgrund som civilingenjörer, civilekonomer, läkare eller sjuksköterskor. Vi tror inte att verksamhetschefer i vården kommer att söka själva – men hoppas att de uppmanar sina medarbetare att göra det, säger Bertil Guve, föreståndare vid Centrum för teknik i medicin och hälsa vid KTH.

Programmet är en heltidssatsning under åtta månader och deltagarna får en lön på 25–30?000 kronor i månaden. De två första månaderna får de också en två månaders skräddarsydd utbildning, bland annat i innovationsmetodik och organisations- och riskanalys. Därefter vistas teamen två månader på varsin klinik. Under 2010/2011 blir det gastrokirurgiska kliniken och akutkliniken på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Teamen ska genom intervjuer och observationer identifiera tekniska och organisatoriska förbättringsmöjligheter. Det kan till exempel röra patientflöden, arbetsrutiner, informationshantering eller patientsäkerhet.

–?De kommer med annan kompetens och egen kreativitet för att identifiera vad som kan göras. Deras uppgift blir att se de mest relevanta problemen, säger Bertil Guve.

Som stöd har teamen ett nätverk av kvalificerade mentorer från kliniken, KTH och KI. Men personerna måste också vara drivande själva.

–?För att vara kvalificerad till programmet ska man ha ett grundintresse av vårdens organisation och för teknikens roll i vården. Man ska också fungera bra i team och vara drivande och kreativ.

Programmet kommer att pågå under fem år och tar emot två nya team en gång om året. Ansökningstiden för det program som börjar i höst sträcker sig fram till den 15 mars.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida