Tror på ljus framtid

Tror på ljus framtid

Företagare med små bolag inom vård och omsorg har framtidstro och ser möjligheter att växa. Men de behöver rådgivning, kontakter och kapital.

Efterfrågan på tjänster inom vård och omsorg lär inte avta, och den som väljer att starta eget företag kan bli framgångsrik. Men en liten entreprenör måste vara beredd på hård konkurrens från kapitalstarka bolag. En undersökning av hur det gick till när Linköpings kommun införde valfrihet inom äldreomsorgen visar att 94 procent av marknaden togs över av stora vårdbolag som Carema och Attendo.

— Man kan se till antalet små företag, konstatera att de är åtta stycken, och säga att valfriheten inom äldreomsorgen har gynnat kvinnors företagande. Eller så kan man se hur stor del av kakan de får och konstatera att de små företagen inte blir långlivade på marknaden, säger Elisabeth Sundin, företagsekonom och professor vid Linköpings universitet och den som har gjort undersökningen.

Småföretagare som vill maximera sina chanser att vinna upphandlingar mot kapitalstarka vårdbolag bör etablera sig i storstäder med ett stort befolkningsunderlag. En annan möjlighet är på landsbygden där de kapitalstarka inte ser vinstmöjligheter. Det konstaterar Malin Tillmar, docent i företagsekonomi vid Linköpings universitet, som också har forskat kring kvinnors företagande inom vård och omsorg.

Hon råder den som vill starta eget att börja med att noga analysera marknaden och den lokala konkurrensen. Viktigt är också att sätta sig in i regelverket, som är omfattande för vård och omsorg. Förutom de övergripande lagarna, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, finns ett antal lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om bland annat läkemedelshantering, förskrivningsrätt, patientsäkerhet och patientjournaler.

Att småföretagare inom vård och omsorg har framtidstro och ser stora möjligheter att växa visar en studie som har gjorts inom ramen för Projekt entré. Det är ett nätverk som har startats av bland andra Vårdförbundet, Tillväxtverket och Vårdföretagarna. Syftet med studien är att ta reda på vilka förutsättningar vårdentreprenörer har och vad de anser att de behöver för att växa.

— Företagare inom vård och omsorg har svårare att få det stöd de behöver för att växa än företagare inom teknik och it. Banker och andra finansiärer kan för lite om våra yrkesgruppers kompetensområden, och det finns en ovana vid att se dem som leverantörer av vård, säger Kristina Malm Jansson, ombudsman på Vårdförbundet med ansvar för företagarfrågor.

Den som vill presentera en ny idé inom vården måste vara ordentligt förberedd. Det kräver både kunskap om hur vårdens system fungerar och träning i idéförsäljning. Kristina Malm Janssons förhoppning är att kunna erbjuda sådan hjälp inom ramen för Projekt entré.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida