Två frågor till chefer

1. Arbetar chefer kliniskt hos er under sommaren?2. Vad tycker du om att chefer gör det?

3 augusti 2011

Pia Lindberg, vårdchef på neonatalsektionen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Solna utanför Stockholm:
1.
Det förekommer, men jag vet inte hur vanligt det är. Det är i alla fall ingen här som gör det. Min verksamhetschef ställer inte det kravet på mig och jag tillåter heller inte att de tre chefssjuksköterskor som jag har under mig gör det.?
2. Jag tycker inte att chefer ska lösa bemanningsproble­men under sommaren genom att arbeta kliniskt. Vårt uppdrag är att lösa det genom att lägga scheman och se till att det finns personal. Chefer har arbetsledande funktioner och ska vara stra­teger. Det hinner man inte om man sam-tidigt ska vårda patienter. Chefsuppgifterna försvinner inte för att det är sommar, och kan heller inte ”sättas på vänt”.

Katarina Flodmark, enhetschef, hjärtintensiven, Sunderby sjukhus, Luleå:
1.
Jag vet att det finns enhetschefer här som arbetar som sjuksköterskor, både dag och natt, på somrarna. Jag är ny som enhetschef sedan november 2010 och hade tänkt gå in och ta nattpass. Men nu blir det inte så för de arbetspass där det behövdes besätts av ordinarie personal som har tackat ja till den sommarbonus som arbetsgivaren erbjuder.
2. Det är positivt. Det är ett sätt att hålla sig ajour och gör att jag som chef förstår verksamheten bättre. Fast det är klart, det arbete jag vanligtvis gör blir lidande. Men det är ju också lugnare under sommaren så jag tror att det hade fungerat bra.

Tina Arenstig, tillförordnad avdelningschef på akutavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala:
1.
Jag är gruppchef i vanliga fall och som sådan arbetar jag kliniskt var tredje vecka. Under vår avdelningschefs semester är jag tillförordnad avdelningschef, och då jobbar jag bara kliniskt om det verkligen krävs. Om det är jättemycket att göra går jag in och punktavlastar.
2. Som gruppchef är det bra och naturligt att jobba kliniskt. Då är det lättare att veta hur det är i verksamheten. Som avdelningschef tycker jag inte att man ska göra det. Jag vet inte om det är någon överordnad chef som kräver det heller, men viktigast för mig är att hålla driften i gång genom att se till att rätt
kompetens finns på rätt plats.

Johanna Johansson, avdelningschef på kirurgkliniken, Blekingesjukhuset i Karlskrona:
1. Det förekommer på andra avdelningar, men inte här. Frågan har inte kommit upp hos oss eftersom vi klart och tydligt har sagt till sjukhusledningen att vi inte går ut i vården.
2. Hos oss är det inte möjligt eftersom jag och min kollega saxar våra semestrar. Det innebär att det bara finns en som har chefsansvar för totalt 56 vårdplatser, och det måste finnas en chef på en så här stor och tung kirurgavdelning. Sjuksköterskebristen är större än någonsin den här sommaren och vi har tvingats stänga fyra vårdplatser. Tack vare en fantastisk personal som tar på sig extra arbetspass har vi lyckats bemanna upp till miniminivå, men de behöver sina chefer på plats. Inte minst för att bevaka att överbeläggningar och satellitpatienter inte hotar patientsäkerheten.

Lotta Iggström, chefsbarnmorska på förlossningen och specialistmödravården, Universitetssjukhuset i Örebro:
1.
Ja, jag arbetar kliniskt under fyra semesterveckor. Det är ingen som har sagt att jag måste det, men vi har inte täckt vårt schema så jag har inget val. Cheferna på förlossningen, gyn och bb går alla in och arbetar kliniskt under sommaren.
2. Det är ofrivilligt och det är inte bra. Men vi har det ju minst lika hektiskt på sommaren och kan inte dra ner på verksamheten. Vi har anställt alla barnmorskor som går att få tag på som vikarier, men det räcker inte. Optimalt vore att få arbeta administrativt två dagar i veckan så att jag hann med arbetet kring turbyten, ledighetsansökningar, lönekorrigeringar med mera. Som det är nu måste jag göra det på överlappningstid. Det är besvärligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida