Ung & chef

Ung & chef
Av 7 573 chefer bland Vårdförbundets medlemmar är bara tio under 30 år. Illustration: Linn Fleisher

De är bara en handfull, medlemmarna i Vårdförbundet som är under 30 och chef. Så här ser de på ledarskap:

8 februari 2012

Carina Niklasson?28 år. Gruppchef, Carema cares äldre­boende i Brålanda:
”Det är synd att yngre blir förbisedda och att man främst satsar på personer med längre erfarenhet. Vi unga kan vara en frisk fläkt som bidrar med nytänkande, men det är samtidigt väldigt svårt. Man kan ibland känna sig ensam samtidigt som unga har en brist på erfarenhet och behöver hjälp för att våga leda. Därför är det viktigt att det finns stöd från äldre kolleger, någon att bolla tankar och idéer med.”

Ida Louice Lindén 27 år. Enhetsledare, lungmedicin Södersjukhuset Stockholm:
”Det som lockade mig att leda var att få ge sjuksköterskor känslan och insikten om hur värdefullt deras arbete är, att få jobba med kvalitetsmålen och helt enkelt höja statusen på vårt yrke.Ungas brist på erfarenhet kompenseras av ett mod att testa egna idéer och utmana fastslagna rutiner.
    Ett sätt att få fler unga att leda och ta mer ansvar är att tidigt ge dem arbetsledande uppgifter, som elevansvar vid introduktion av nyanställda.”

Rebecka Björkelöv 27 år. Verksamhetschef, Attendo cares äldreboende i Visby. Tjänstledig:
”Under utbildningen sades ofta att vi är spindeln i nätet och patientens talesman men jag minns inte någon direkt uppmuntran att bli chef. Det är svårt att leda som sjuksköterska eftersom yrkesrollen är så diffus. Vi tar gärna en roll vid sidan om alla. Vi förväntas vara konflikträdda och medlare i stället för den tydliga ledaren, i alla fall på sjukhus.Att jag blev chef handlar mycket om personlighet, jag är uppvuxen i en chefsfamilj och är inte den som bara sitter tyst och hänger med utan kämpar för det jag tycker behöver förändras.”

Caroline Andersson 29 år. Vårdenhetschef, allmänpsykiatrisk avdelning Kungälvs sjukhus:
”Jag tror att vi är på väg mot ett generationsskifte och jag anser att det är viktigt att vi behåller bredden på chefskunskaperna och ett åldersspann som är förnuftigt. Vi som unga, nya chefer, behöver stöd från mer erfarna kolleger och framför allt behöver våra idéer och kunskaper integreras med de ’gamla’. Min erfarenhet är att unga vågar testa nya saker utan att vara rädda för att misslyckas eller gå tillbaka till det som fungerade tidigare. Jag tror att vi tillför energi och nytänkande. Arbetsgrupperna blir mer dynamiska och uppblandade om vi är män, kvinnor, unga och äldre som arbetar tillsammans.”

Josephine Kader 28 år. Ställföreträdande chefssjuksköterska vid kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi Karolinska sjukhuset Solna:
”Det finns egentligen inget som säger att man måste ha en viss utbildning för att bli ställföreträdande chef. Det kan vara vilken sjuksköterska som helst som får ta sig an den rollen och med tiden lära sig de arbetsuppgifter som ansvaret kräver. I början var jag väldigt osäker i många lägen och fick hänvisa till chefskolleger till dess att jag behärskade det själv. Som ung blir man lätt kritiserad och utfryst av andra i arbetsgruppen, det är inte många som tror att man klarar av att leda. Då gäller det att påpeka att vi gör det här tillsammans, att vi lär av varandra och med varandra.”

Kajsa Johannesson 28 år. Enhetschef kirurgi/urologi- och endoskopimottagningen på Landskrona lasarett:
”Att det är så få unga chefer i vården i dag tror jag beror på en bristande uppmuntran. Det har blivit naturligt att satsa på dem som har längst erfarenhet. Det är även för lite ledarskap under utbildningen, det borde man satsa mer på så att fler unga lockas.Att man inte har fått kunskapen i grundutbildningen kombinerat med att det är ett stort ansvar gör att unga inte riktigt vågar ta steget, tror jag.”

Cajsa-Stina Engblom 28 år. Biträdande vårdenhetschef, ortopedisk vårdavdelning Södersjukhuset Stockholm:
”Jag tror det är bra med en blandning av äldre och yngre. Vi ser saker på olika sätt och har olika referensramar, vilket gör att det tillsammans blir väldigt bra. Stöd från äldre kolleger med erfarenhet behövs alltid, samtidigt som vi unga kan få dem att se saker från ett annat perspektiv.Som chef är det viktigt att ha medarbetarnas förtroende, att de får gehör för sina tankar och åsikter. Jag tycker också att det är viktigt att vi syns ute i vården, att vi märker när det är tungt och kan hjälpa till och stötta med det som behövs.”

Sofie Simonsbacka 26 år. Gruppchef, lungkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala:
”Jag tycker att det är för få unga chefer inom vården i dag. Det beror nog på att många inte tror sig klara av uppdraget eftersom de har ganska lite erfarenhet, eller på grund av att de är på väg att bilda familj. Men som ung ser man saker ur ett annat perspektiv och är inte fast i gamla mönster och arbetssätt. Det är dock viktigt att ha ett nätverk kring sig med erfarna kolleger. Jag hade aldrig kommit på tanken att bli chef om det inte vore för att några medarbetare och min förra chef uppmuntrade mig att söka tjänsten.”

Samra Mehmedovic 28 år. Enhetschef, kvälls- och helgmottagningen i Malmö:
”Man kan inte vara hundra procent förberedd inför chefsrollen. Varje dag på jobbet är som en utbildning. Jag blev chef över mina gamla kolleger vilket inte har varit helt lätt. Svårast har varit att välja bort en stor del av det sociala umgänget, att vara den som fattar beslut, oavsett om kollegerna uppskattar det eller inte. Men fördelen med att ha varit en ’på golvet’är att man har bra kunskap om organisation, verksamhet och medarbetarnas verklighet.”

Ida Johansson 28 år. Sektionsledare, Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö:
”Nästan all kunskap om ledarskap har jag lärt mig efter utbildningen och när jag påbörjade min anställning som sjuksköterska och senare sektionsledare.I sektionsledargruppen på min arbetsplats är åldern varierande men det avgörande är den erfarenhet, kunskap och synsätt som hela gruppen har. Det skapar en helhet som är viktig för utveckling och tillgodogörande av nya kunskaper, vilket resulterar i bättre vård.” 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida