Utmanar arbetsgruppen

Utmanar arbetsgruppen
1 februari 2017

Rättshaveristen försummar livet och ägnar sin tid åt en kamp för att få rätt eller upprättelse. När det misslyckas blir livet allt snävare.

I boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende — handbok för yrkesverksamma presenteras en verktygslåda för hur beteendet kan bemötas. Acceptans är ett sätt och att våga bemöta. Det är viktigt att samtala även med besvärliga medarbetare.?

Förlag: Gothia Fortbildning, andra upplagan 2017?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida