Utmaningar kan förbättra hälsa

Ett arbete där kompetens matchar arbetsuppgifter kan bidra till en bättre hälsa, visar en ny avhandling.??

Mer kvalificerade medicinska arbetsuppgifter, koncentration på personalens kognitiva resurser samt upplevelser av flow ger möjlighet till fler positiva upplevelser av arbetet. Det visar en avhandling av folkhälsopedagogen Åsa Bringsén vid Högskolan Kristianstad. ?

Flow definierar hon som upplevelsen av att den individuella kompetensen matchar utmaningar i en given situation. Det är sådana upplevelser som förväntas bidra till bättre hälsa.??

Åsa Bringséns forskning visar också att vårdpersonal är mer eller mindre prestationsorienterad. De som ser mer till prestation värderar flexibilitet, reflexion, lärande och utveckling av det dagliga sjukvårdsarbetet, medan stabilitet, förutsägbarhet, lugn och ro samt trivsam social samvaro uppskattas av de mindre prestationsinriktade.

…men inte alla utmanas

Får sjuksköterskor använda sin kunskap till fullo? Vi frågade Vårdförbundets avdelningar. Här är några av svaren:

— Vissa har väldigt avancerade jobb, medan andra har uppgifter som lika gärna skulle kunna göras
av en undersköterska. Jag tror också att våra medlemmar ofta tar på sig mer okvalificerade uppgifter än nödvändigt.
Thomas Johansson, ordförande i Jönköpings län

— På många arbetsplatser borde man omfördela kvalificerade medicinska arbetsuppgifter. Vi behöver en annan struktur av styrningen i vården. I många ledningsgrupper är inte våra fyra yrkesgruppers specifika kunskapsområden representerade.
Susi Nilsson, styrelseledamot i Region Skåne

— Många tycker inte att den kunskap man har används fullt ut och inte heller att arbetsuppgifterna är tillräckligt kvalificerade.
Ulla Althin, ordförande i Stockholms län 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida