Vad ska en chef tjäna?

Vårdförbundet Direkt fick en egen chefslinje i början av april. 15 samtal från chefer kom in under den första veckan. Rådgivarna förberedde sig på frågor om anställningsavtal, rimlig chefslön och kopplingen mellan ansvar och befogenheter. Statistiken från samtalen visar att cheferna ställde just de frågorna.

30 april 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida