Var både drivande och lyssnande

Hur förhåller man sig när konflikter ska tas upp i enskilda samtal? Tänk på en värd-gästrelation, tipsar chefscoachen Anna Nordlöw. ??

6 april 2011

Ständigt uppstår konflikter. Då gäller det att vara förberedd, undvika förebråelsefällan och ta de svåra samtalen. Ett sätt att göra tydligt vad det handlar om är att se samtalet som en värd- och gäst­relation. Det förklarar Anna Nordlöw, chefscoach vid Core Rehab AB, som har engagerats av Vårdförbundets avdelning i Uppsala för att lära chefer att klara de svåra samtalen.??

Tänk dig själv att du är gäst och ska på fest. Hur förbereder du dig och vad vill du veta innan du kommer dit? Vilken tid förstås, om det är något särskilt tema, var festen ska äga rum och vilka andra som kommer kanske. Och som värd eller värdinna: Hur gör du för att gästen ska trivas??

— Om du som chef ska ha ett samtal med en medarbetare är det du som bjuder in, har initiativet och är en sorts värd. Men ska du vara värd hela tiden? frågar Anna Nordlöw de församlade cheferna.?

Man enas om att en chef måste vara både värd och gäst. Värd genom att ”bjuda in” till samtalet: berätta vad det ska handla om, var det ska äga rum, hur lång tid det ska ta och sedan leda in samtalet på det ämne som ska tas upp. ?

Men också gäst: ”När medarbetaren börjar berätta blir jag gäst genom att lyssna till hennes historia”, säger en av deltagarna. ??

Anna Nordlöw uppmanar cheferna att även våga vara gäster.?

— Som gäst är man mer lyhörd kring vad som händer i samtalet. Den som ser sig som enbart värd håller hårt i den egna agendan, och är inställd på att nå målet för samtalet. En ständig värd känner mindre empati och möter därmed mindre intresse från medarbetarna, säger hon.?

Det blir inget verkligt möte.??

Konsten är att i samtalet kunna växla mellan rollerna. Att vara en drivande värd, övergå till att vara en lyssnande gäst, och sedan ta initiativet igen — ge återkoppling — och åter bli värd.?

— Kanske, säger Anna Nordlöw, behöver ni ha fler än ett samtal med medarbetaren, och då kanske det första enbart är till för att bygga upp empati.?

Empati och lyssnande är viktigt, men ibland gäller samtalet något så obehagligt som en otillräcklig prestation, ett oacceptabelt beteende, eller kanske till och med en uppsägning. ”Var tydlig när du bjuder in”, är Anna Nordlöws råd. Ett obehagligt besked blir inte mindre obehagligt av att lindas in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida