Ledarskap

Vårdchefen förändrade det ”som satt i väggarna”

Vårdchefen förändrade det ”som satt i väggarna”
Sjuksköterskan Pia Sjölund poängterar att det är viktigt att ha fullt mandat som chef för att lyckas. Bild: Leni Weilenmann

Det handlar om att få med alla i personalen mot målet. En enda person kan få det att stjälpa, säger Pia Sjölund på årets Riksforum för sjuksköterskor inom äldrevård. Som ny chef lyckades hon lyfta ett demensboende genom att få alla att känna mening och sammanhang.

När sjuksköterskan Pia Sjölund kom till demensboendet Hagalidsgården i Västerås 2013 blev hon orolig. Personalen kände ingen tillit till henne som chef och engagemanget för de äldre och deras anhöriga var inte alltid det bästa. Hon själv kom från ett jobb som avdelningschef på ett av regionens sjukhus.

Men Pia Sjölund visste vad hon ville. Hon tror på ledarskap utifrån sociologen Aaron Antonovskys ledord om känslan av ett sammanhang.

– Jag visade medarbetarna att vi är ett team. Jag är inte viktigare än ni. Jag arbetade med att skapa tillit. De hade inte känt tillit till den tidigare chefen och de tyckte att de mest fått feedback när de gjort något fel, säger hon.

Konferens för äldresjuksköterskor

Pia Sjölund föreläste på tisdagen på årets konferens i Stockholm för sjuksköterskor inom äldrevård. Rubriken var ”Hur man får ett sjunkande skepp att segla igen”.

Hon började med att definiera vad uppgiften de hade tillsammans var. Enligt henne var den solklar. De var anställda för att ge de äldre och sjuka en meningsfull sista tid i livet.

– Jag gjorde det tydligt varför vi går hit om dagarna. Det är för att ge god och säker vård. Det krävs ett engagemang när man arbetar med äldre med demens. Det går inte att bara följa en checklista och bocka av att man tagit upp den boende, duschat och matat.

Hon tar mat och nutrition som ett exempel.

– Det handlar inte om att få i den äldre personen föda. Det handlar om att få en helhetsupplevelse kring måltiden.

Begreppet KASAM

När hon kom till boendet fanns problem med attityd och bemötande, både mot de äldre, deras anhöriga och sinsemellan i personalen. Pia Sjölund började arbeta utifrån Antonovskys begrepp KASAM. Där är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet viktiga delar.

– Arbetsuppgifterna och förhållningssättet mot de äldre ska vara begripligt för personalen. Man ska förstå varför man väljer att göra eller vara på ett visst sätt och förstå konsekvenserna när man inte jobbar så.

Hon förklarar att hanterbarhet ofta handlar om att ha rätt resurser och hjälpmedel, och att det är hennes ansvar att se till att personalen får det.

Dessutom ska jobbet kännas meningsfullt. Där var hon rak från början med att medarbetarna behövde visa engagemang för jobbet. Hon fick alla att ställa sig frågan ”Varför går jag hit?”

– Om svaret bara blev ”för att försörja mig”, så räckte faktiskt inte det. Det här är ett krävande uppdrag, som kräver engagemang och drivkraft. Har man inte det kanske man ska se sig om efter ett annat jobb.

Krävs mod för att leda

Här kommer hon in på de delar som varit svårast med uppdraget. Man förstår att det inte alltid varit lika självklart för den anställde att det är dags att sluta.

– Det krävs mod för att leda. Man ska ta upp känsliga frågor till diskussion. Det har hänt under resan att jag varit tvungen att avsluta en anställning. Då är det viktigt att göra det med ett respektfullt bemötande. Det har verkligen inte varit lätt. Men en enda person kan förstöra stämning och motivation för de andra.

Äldreboendet Hagalidsgården drevs i åtta år av Norlandia, ett företag som driver 40 äldreboenden.

– Som verksamhetschef på ett privat drivet äldreboende hade jag fullt mandat, och även fullt stöd när jag fattade obekväma beslut. Min chef litade på att jag kunde avgöra hur vi bäst nådde vårt mål, som var att vara Sveriges ledande demensboende, där ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal.

Förlorade upphandling

Hon tycker att teamet lyckades nå dit. Hon och personalgruppen på omkring 40 personer kände en stark stolthet över vården och omsorgen de gav på boendet. De prisades av Västerås stad för sin mat och Pia Sjölund själv utsågs till årets chef 2015 av föreningen Gott ledarskap.

– Om man får med sig alla mot det gemensamma målet skapar det en otrolig kraft. Det omöjliga blir möjligt, det har vi visat. Vi är här för de äldres skull.

Därför kom det som en kalldusch att kommunen valde ett annat företag vid upphandlingen 2017.

– Kommunernas ekonomiska  situation är så ansträngd idag, vilket leder till att äldrevård ska kosta minsta möjliga. Det får konsekvenser för de äldre. Jag är ledsen att vi förlorade uppdraget när vi hade en så välfungerande verksamhet.

Pia Sjölund var verksamhetschef i fyra år på Hagalidsgården och sedan på två andra boenden inom samma företag. Idag är hon vårdutvecklare inom företaget.

Sju nyckelfrågor

Pia Sjölund har också använt de här frågorna som ett verktyg. Hon tycker att det hjälpt teamet hitta drivkraft mot målet:

  1. Varför finns verksamheten till?
  2. Hur mäter vi?
  3. Hur identifierar vi gapet mellan nuläge och önskat läge?
  4. Hur utvecklar vi sambandskartor som beskriver hur arbetet blir gjort?
  5. Hur identifierar vi slöseri och länkar som inte fungerar?
  6. Hur prioriterar vi processer som är i störst behov av förbättring?
  7. Hur får vi förbättringsarbetet att bli en självklar del för alla medarbetare i det dagliga arbetet?

 (Källa: Qulturum, Jönköpings region)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida