Vi frågar: Hur får jag en bra relation till mina medarbetare?

Chefer som beordrar och pekar med hela handen behövs egentligen bara när snabba beslut måste tas. I övrigt handlar det goda ledarskapet om att kunna bygga relationer.

2 november 2011

Ledarskap handlar om att påverka och påverkar gör chefer bäst genom att skapa förtroendefulla relationer, säger Christer Sandahl, professor i samhälls- och beteendevetenskap med särskild inriktning mot vårdvetenskap.

Vad kännetecknar relationsbyggande ledarskap??

— Ledaren som bygger upp en förtroendefull relation med sina medarbetare kan få makt — men inte genom att skrämma till lydnad utan genom att medarbetare känner tillit. Med ett sådant förtroendekapital har chefen möjlighet att vara en auktoritet, någon som medarbetarna litar på. Ledarskap bygger på ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare. Vilket inte är detsamma som att relationerna ska vara ”gosiga”. Ledarskap innefattar nästan alltid ett visst mått av konflikter. För att hantera det är det viktigt med tydlighet.

Är det möjligt att vara en god ledare för alla?

— Ledarskap är bland det svåraste som finns, men utmärkande för chefer som uppfyller kraven är att de är engagerade och tycker om att leda. Min erfarenhet är att det nästan alltid finns medarbetare som chefen gör besvikna. Man kan inte vara allas favorit. Om en chef pekar med hela handen och säger ”nu gör vi så här” så är det alltid några som tycker ”åh, så skönt”, medan andra tycker ”vilken despot”. Chefer har så olika förväntningar på sig.

Vad betyder teamet och chefen för varandra?

— Det viktigaste i ledarskapet är vad som sker i teamet. Ledarskap är viktigt när förändringar ska genomföras — särskilt inom sjukvården — och handlar mycket om att utveckla teamet. För att kunna bygga ett team måste man känna till och kunna hantera teamets olika utvecklingsfaser, där konfliktfasen är en av de första. När rollerna fördelas och positioner mutas in uppstår konflikter och det skapar rädsla hos många chefer. De lägger locket på och då ökar risken för att det skapas subgrupper, man söker syndabockar och man snackar skit bakom ryggen på varandra. Jag har sett alltför många arbetsgrupper, särskilt inom hälso- och sjukvården, som har fastnat i den första fasen. Ledarskapet är avgörande för att en arbetsgrupp ska komma in i arbetsfasen. Vi lever i en konfliktundvikande kultur, men de chefer som lyckas stå trygga i de situationerna är de som blir uppskattade.

Hur utvecklar chefer sin förmåga att bygga relationer?

— Learning by doing. Ingen blir bra på relationer genom att läsa sig till hur man gör. Övning, feedback och reflexion är vad som krävs, och det bästa sättet att få syn på sitt eget ledarskap är att delta i reflexionsgrupper. Att tillsammans med andra chefer ta upp dilemman, få hjälp av gruppen att se situationer på ett annat sätt, diskutera ett nytt förhållningssätt och sedan gå tillbaka och pröva det. Chefer som har utvärderat det säger att reflexionsgruppen har gett dem bättre självförtroende. Det är till hjälp att få känna att man har något att ge till andra i en grupp och att andra kan känna igen sig i den otillräcklighet man berättar om.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida