”Vi sitter fast i ett ekorrhjul”

”Vi sitter fast i ett ekorrhjul”
Personalbrist och en ständig ström av patienter tynger enhetscheferna Liz-Marie Persson och Helen Thorell. Foto: Patrik Hellström

Tidsbrist. När de två enhetscheferna på lasarettet i Västerås inte kan beordra mer övertid rycker de själva in som sjuksköterskor, och sköter chefskapet efter arbetsdagens slut.

Mitt i bemanningskrisen står första linjens chefer — klämda mellan ledningens önskemål och medarbetarnas behov. Helen Thorell och Liz-Marie Persson är enhetschefer på hjärtsektionen vid lasarettet i Västerås, och de är trötta på ekorrhjulet de befinner sig i.?

— Brist på sjuksköterskor och undersköterskor gör att vi inte lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det gör att vårdplatserna blir färre och överbeläggningarna fler, och för många för den befintliga personalen, säger Liz-Marie Persson.??

Det är inte sjukhusledningen som är deras största problem.

?— Problemet är politikerna. De måste inse att det krävs mer resurser om vi vill bedriva en avancerad sjukvård med kompetent personal.?

Liz-Marie Persson och Helen Thorell delar på ledarskapet. Och de har sitt sätt att lösa personalbristen. När det inte längre finns möjlighet att beordra övertid — då arbetar de övertid själva.??

Det här innebär att de relativt ofta arbetar ”på golvet”, som sjuksköterskor. Det finns fördelar: de är nära sina medarbetare, vet vad arbetet kräver och har lättare att bedöma vars och ens insats. Men de hinner inte med sitt chefsjobb.?

— Vi måste behandla ansökningar om ledighet, dokumentera frånvaro, godkänna övertid och se till att rätt lön utbetalas, säger Liz-Marie Persson.?

Men när ska de ha tid för utveckling av rutiner och metoder, frågar de sig. Och när ska de kunna ägna sig åt strategiskt nytänkande kring kompetensförsörjning och rekrytering?

?Som de ser det står vården inför ett paradigmskifte.?

— Nyutexaminerade sjuksköterskor finner sig inte i dygnet runt-arbete. Något måste göras åt arbetstiderna och det är akut. Ibland kanske man måste börja i det lilla, som att införa lokala arbetstidsförkortningar, säger Helen Thorell. ?

Ingångslönerna har höjts i Västerås. Bra — men inte oproblematiskt, enligt enhetscheferna.?

— Nyanställda har ibland högre lön än erfarna sjuksköterskor. Om det inte förändras biter ledningen sig själv i svansen.?

Politikerna känner till sjukhusets problem och behov. De två enhetscheferna bävar för vad som ska hända om de inte tar sitt ansvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida