Vill skapa karriärvägar

Vill skapa karriärvägar
Att vara chef är ett eget yrke och den som är bäst lämpad att leda bör göra det, säger Anna Cahier. Foto: Rolf Höjer

Utveckling. Om den bäst lämpade får leda rör man om i sjukvårdens hierarkier. Anna Cahier vill skapa tydliga karriärvägar för medarbetare som vill påverka vården.

För någon månad sedan skrev 21 chefer i sjukvårdens ledarskapsakademi en debattartikel om hur framtidens ledare vill styra svensk sjukvård i rätt riktning. Ett av förslagen var att göra vården mindre hierarkisk. Anna Cahier är en av de 21 cheferna som anser att hierarkin mellan professionerna förändras när vården överger idén om att den ”duktigaste doktorn” också är den bästa ledaren.?

— Det är fortfarande alltför vanligt att de mest kompetenta medarbetarna, oftast läkare, utses till chefer. Men att vara chef är ett eget yrke och den som är bäst lämpad att leda bör göra det, säger Anna Cahier, som är sjuksköterska och avdelningschef på barn- och ungdomscentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.??

Själv blev hon upptäckt som chefsämne av sin före detta verksamhetschef på kirurgcentrum. Anna Cahier drev ett förbättringsarbete i Lean-anda och nominerades till årets kvinnliga ledare inom hälso- och sjukvård 2012. Sedan dess har hon bytt klinik och är nu i full gång med ett nytt förbättringsarbete. Hon inledde med en dag där medarbetarna fick säga sitt om förändringsbehovet. ?

— De är närmast verksamheten och vet om vi lägger tid på fel saker. Det är också medarbetarna som har de bra idéerna och vi måste lyssna på deras förslag inför förändringsarbeten.

 ?Anna Cahier och de övriga 20 cheferna i sjukvårdens ledarskapsakademi vill göra vården till arbetsmarknadens mest attraktiva arbetsplats. Ledarskapet är kärnan i det också; bra chefer sätter upp tydliga mål, ser medarbetarnas kapacitet och skapar engagemang.?

— Dagens unga sjuksköterskor ställer andra krav på arbetslivet än vad tidigare generationer har gjort. De är inte auktoritetsbundna och de vågar kräva flexibilitet, bekräftelse och möjlighet till utveckling.

??Dagens unga är heller inte trogna en klinik. De vill utvecklas och prova olika saker, forska och göra karriär. Utmaningen för vården är att anpassa sig till de krav som ställs. Det tror Anna Cahier är ytterligare ett steg mot att riva hierarkierna.?

— Det är mitt och andra chefers ansvar att se och ta vara på de bästa krafterna och låta dem utvecklas. Mitt uppdrag är att se nästa ledar­generation och skapa karriärvägar för dem som vill vara med och påverka vårdens utveckling.

Prisar ledare

Sjukvårdens ledarskapsakademi stöds av bland andra Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Region Skåne, Västerbottens läns landsting och tidningen Dagens medicin. Varje år utses Framtidens ledare och Årets ledarskapsfrämjare i vården.


Läs mer:

www.vardensledarskapsakademi.se 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida