Vill uppvärdera chefer med hårda nypor

Vill uppvärdera chefer med hårda nypor
Andreas de Klerk definierar begreppet auktoritär som konsekvent beslutsam, med ett stänk av empati.

I sämre tider ställs krav på en ny sorts ledarskap. Nu efterfrågas allt oftare chefer som är bra på att hålla budgeten än de chefer som kan skapa dialog.

8 februari 2012

Den auktoritära chefen är på frammarsch. Eller borde åtminstone vara det. Det anser Andreas de Klerk, psykolog och en av författarna i boken Chefsarbetets etik. I det svenska arbetslivet är man alltför benägen att se auktoritärt ledarskap som en form av misslyckande, säger han.

— Vi definierar auktoritärt som att man sätter sig över andra människor, och chefers rädsla för att göra sig skyldiga till det kan hindra dem från att fatta obekväma — men nödvändiga — beslut. Det är väldigt svenskt med en sådan fokusering på att medarbetarna ska vara nöjda med hur chefen beter sig, säger Andreas de Klerk.

Även en chef med auktoritära drag kan utöva gott ledarskap. Till och med ett ärligare ledarskap, anser han, eftersom chefens uppgift ibland är att förmedla beslut som redan har tagits på en högre nivå.

Andreas de Klerk hävdar att utrymmet för medarbetareinflytande har krympt i takt med att de ekonomiska förutsättningarna har försämrats, till exempel inom vården. Det är chefer som har förmågan att hålla budgeten som allt oftare efterfrågas av sjukhusledningarna.

— De flesta första linjens chefer jag träffar vill inte behöva visa sin formella makt genom att vara auktoritära. De anser att det sker på bekostnad av den enskilda medarbetarens välbefinnande. Så kanske det är också, men en chef som inte är tydlig med beslut som måste genomdrivas kan göra stor skada för en hel personalgrupp, säger Andreas de Klerk.

Men även auktoritärt ledarskap kräver empati. Utan empati blir det diktatur av det hela. En chef som har levererat ett beslut utan att bjuda in till dialog bör säga: ”Jag förstår hur ni känner, men det kommer ändå att bli som jag har sagt”.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida