Visioner om ?personcentrerat

Visioner om ?personcentrerat
Avslutningen firades tillsammans med ICN:s ordförande Judith Shamian, Anette Nilsson, utvecklingsledare på Qulturum, och Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Sofie Magnusson

Chefer som gått Vårdförbundets ledarskapsprogram om personcentrerat ledarskap presenterar nu sina idéer om hur vården kan utvecklas.?

Under fyra nätverksträffar har 30 chefer i vården fått nya insikter i vad person-?centrerat ledarskap innebär. Ledarutvecklingsprogrammet har bland annat handlat om att se sina egna förmågor och om att leda det nya paradigm som personcentrerad vård ses som.?

— Vi har tagit fram ett unikt koncept för ledarskapsutveckling som har väckt stort intresse bland våra chefsmedlemmar. Det visar att det finns ett stort engagemang kring personcentrerad vård och det gör mig säker på att våra medlemsgrupper kommer att driva utvecklingen, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.?

Hon kallar det personcentrerade ledarskapet för ett förhållningssätt som har betydelse i patientmötet, men också i mötet mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef. Chefens roll är att skapa en kultur som underlättar den utvecklingen.??

Deltagarna fick hemuppgifter för att tillämpa sina nya kunskaper i den verksamhet de leder. I mitten av april presenterade de handlingsplaner för hur ett personcentrerat ledarskap kan användas. Bland annat vill: ?

  • en biträdande verksamhetschef på en hälsocentral införa en personcentrerad vårdtrappa för att få patienterna mer delaktiga ?
  • en områdeschef på en kirurgiklinik komplettera inskrivningssamtalen inför planerade operationer med en hälsoplan för att få en helhetsbild av personen?
  • en verksamhetsansvarig skolsköterska införa en elevcentrerad skolhälsa för att öka delaktigheten med mål som minskad frånvaro och jämlik hälsa.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida