Yrke: chef

Yrke: chef
Ytte Hjert, verksamhetschef på anestesikliniken, och Patricia Enocson, verksamhetschef på Röntgen Öst, tycker att deras ledaregenskaper är viktigare än deras profession. Foto: Jenny Pettersson

Chefssatsning. I Region Skåne ses ledarskap som ett hel­tids­jobb och även chefer är tillsvidareanställda. På Central­sjukhuset i Kristianstad är hälften av verksamhetscheferna sjuksköterskor.

3 april 2013

— Jag ser inte någon nackdel med en tillsvidareanställning eftersom jag tycker att det är ett eget yrke att vara chef. Det räcker inte att bara gå en utbildning. För att bli en kompetent chef krävs gedigen erfarenhet. I den här förvaltningen rekryteras vi på grund av våra ledaregenskaper — inte på grund av våra professioner, säger Patricia Enocson.

Hon får medhåll av Ytte Hjert. Inte heller hon ser sin profession som avgörande i rollen som verksamhetschef eller i sjukhusets ledningsgrupp, där hon sitter med. Det viktiga är vad hon som person bidrar med.

— Jag driver inte omvårdnads­perspektivet i ledningsgruppen utan ser det som ett av flera viktiga perspektiv. Sedan tycker jag att det är oerhört positivt att chefer inom sjukvården inte längre måste vara läkare. Det är alltid bra med tvärprofessionella ledningsgrupper, säger hon.

De båda verksamhetscheferna tror att anställningsformen kan ha minskat läkarnas vilja att ta chefsuppdrag. Läkare har en stark förankring i sin profession och vill, även om de är chefer, ofta fortsätta att arbeta kliniskt.

— Jag ägnar ingen tid till patienter och ser det som en styrka. Att vara chef är mer än ett heltidsjobb, säger Ytte Hjert.?

Patricia Enocson har ingen klinisk erfarenhet som sjuksköterska, och både hon och Ytte Hjert har målmedvetet satsat på chefskarriärer. De har gått utbildningar i ledarskap inom politiskt styrda organisationer och tycker det är spännande att ha ansvar gentemot patienter, medborgare och politiker.

Ett typiskt kvinnligt eller sjuk-sköterskepräglat ledarskap tror de inte på.

Patricia Enocson berättar att det fanns en tid, i början av chefskarriär­en, när hon trodde att hon måste vara på ett visst sätt för att leda män.?

— Jag försökte anpassa min kom-munikation och det var ett misstag. I dag har jag lärt mig att jag måste vara mig själv, annars blir jag ingen bra ledare.

De tror på mixade grupper.  Både när det gäller yrkesbakgrund, ålder och kön. När en ledningsgrupp består av personer med olika kompetens och erfarenhet — då blir det bra.

Ser bara fördelar

Vårdförbundet anser att det är positivt med tillsvidareanställning för chefer. Hör av dig till styrelsekontaktpersonen för chef- och ledarskap på lokalavdelningen, innan du tillträder tjänsten, för att avtalet ska bli bra före, under och efter anställningen.

För en bra löneutveckling är det också viktigt att du som chef ställer krav på årliga utvecklings- och lönesamtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida