1 200 patienter fick försenade röntgensvar

Omkring 1 200 blanka röntgensvar skickades i väg från Aleris röntgenmottagningar i början av december, något som kan ha gett upphov till försenade diagnoser.?

Felet pågick i två och en halv dagar och berodde på att Aleris systemleverantör hade felsorterat en mapp i sin it-struktur. Under tiden hann svaren försenas med allt mellan en och 16 dagar.?

— Jag tror inte att någon fick vänta så länge som 16 dagar, men det kan ha skett. Under tiden fick vi skicka ut fax i stället. Vad vi vet har det inte ställt till några allvarliga problem för patienterna, men det är ju ett potentiellt allvarligt problem, säger Joakim Ramos, chefsläkare på Aleris röntgen.

Händelsen har nu utretts av Socialstyrelsen som anser att Aleris hantering av situationen var korrekt. Systemleverantörens agerande utreds däremot fortfarande av Läkemedelsverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida