Allt bredare yrkesroll

Bristen på läkare har gjort att röntgensjuksköterskor vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå fått ta över en del av deras uppgifter. Det innebär ett större ansvar, effektivare arbete och en bättre lön.

5 september 2012

I 15 år har röntgensjuksköterskan Tryggve Berglund ägnat sig åt så kallade angiografier, där kontrastvätska förs in i ett punkterat blodkärl genom tunna slangar. Efter ingreppet ska patienten tas om hand, katetern dras och kärlet komprimeras. Det är ett tidsödande arbete som kan ta över fyra timmar och utförs vanligen av läkare. ?

Numera står Tryggve Berglund för hela eftervården, medan läkaren analyserar bilderna, skriver svar och planerar nästa undersökning.?

— Det är roligt att prova någonting nytt, att utvecklas och ta större ansvar. Jag tvekade inte en sekund när jag fick frågan, säger han.??

En ihållande läkarbrist har gjort att nio röntgensjuksköterskor på avdelningen fått överta flera uppgifter:

  • Byten av kateter som anläggs för att avlasta njuren när urinen inte kan rinna ner till urinblåsan på vanligt sätt. Så kallade nefrostomibyten.
  • Defekografier, en genomlysningsundersökning för att se hur tarmen tömmer sig.
  • Vidimering av skelettremisser.
  • Genomlysning av matstrupe och svalg.?

Det är avdelningschefen Thomas Lundberg som i samarbete med avdelningens läkare valt ut vilka ingrepp som ska överföras.?

— Vi ville inte bara flytta belastningen från en yrkesgrupp till en annan. I alla dessa fall har vi fått till bättre flöden och effektivare arbete, säger han.?

Respektive undersökning genomförs av de sjuksköterskor som är bäst lämpade och som visat intresse. I gengäld har de fått ett lönetillägg. Thomas Lundberg vill inte gå in på exakta siffror men berättar att det handlar om några tusenlappar.?

Sjuksköterskorna har utbildats av två läkare och kontinuerliga uppföljningar ska säkerställa patientsäkerheten och att arbetsmetoden är lämplig. Ännu fler uppgifter kan föras över, men inget är planerat just nu.??

Tryggve Berglund är upprymd när han visar avdelningens stoltheter, två gamla röntgensalar som byggts om till hybridsalar. Här kan många kirurgiska ingrepp genomföras direkt på plats, i stället för att patienterna ska flyttas runt. Det kan vara allt från behandling av njursten till förlossningar där patienten riskerar att förblöda. ?

— Det här skyndar på utvecklingen av vår yrkesroll. Det är inte längre så att röntgensjuksköterskor bara röntgar patienten, vi både diagnostiserar och assisterar vid allt fler ingrepp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida