it i vården

Artificiell intelligens hjälper röntgensjuksköterskor

Artificiell intelligens hjälper röntgensjuksköterskor
Tänkande datorer blir snart nya medarbetare i vården. Illustration: IStockphoto

Inom några år kommer nya ”kolleger” ?på röntgenavdelningar — datorer med artificiell intelligens, program som kan göra vården bättre och mer effektiv.

7 september 2017

Artificiell intelligens, AI, väntas revolutionera vården det kommande decenniet. Redan i dag används smarta algoritmer på flera håll för att ge vårdpersonal välunderbyggda beslutsstöd. Programmen är snabba, på bara några sekunder kan de gå igenom miljontals dokument, bilder eller patientjournaler och sedan jämföra mot det nya patientfallet.

?Innovations­myndigheten Vinnova har på kort tid beviljat miljontals kronor i bidrag till forskningsprojekt där företag, offentlig verksamhet och universitet samarbetar för att få fram AI-lösningar till vården. ??

Smidig introduktion i vården

Ett av de största projekten är Aida, Analytic imaging diagnostics arena, som syftar till att skapa en nationell resurs för storskalig analytisk bilddiagnostik. Kärnan i Aida utgörs av Centrum för medicinsk bild­vetenskap och visualisering, CMIV, vid Lin­köpings universitet, företaget Sectra samt Region Östergötland. Inom projektet kommer ett it-system att skapas där de olika AI-systemen kan tränas och utvärderas i en patientnära miljö, för att få till en smidig introducering i sjukvården. ?

Artificiell intelligens bygger på matematiska instruktioner som gör att programmet lär sig genom övning. För att kunna identifiera exempelvis tumörer behöver systemet plöja igenom tusentals bilder på både friska och sjuka patienter. En mänsklig expert måste tala om vad respektive bild visar, sedan skapar programmet sin egen metod för att tolka bilder och att hitta mönster. Ju mer den får träna sig desto bättre blir den.

Ett beslutsverktyg??

Claes Lundström, universitetslektor och projektledare för Aida, ser flera tänkbara verktyg som inom en snar framtid kan finnas på landets röntgen­avdelningar. Programmen kan exempelvis sortera bort alla friska patienter, och i de svårare fallen kan den rekommendera dubbelgranskning eller att en specialist bör kopplas in. ?

— Den skulle kunna tränas upp till att varna när det finns risk för ovanliga former av patologi, sådant som radiologer sällan kommer i kontakt med och därför inte heller upptäcker i första taget, säger Claes Lundström.??

Hjälper röntgensjuksköterskor

AI kan även vara till stor hjälp för röntgensjuksköterskor. Programmen kan tala om när det finns rörelseartefakter eller andra störningar i bilden som innebär att undersökningen måste göras om. Det beskedet kan lämnas omgående, till skillnad från i dag då patienten kanske hunnit gå hem innan det uppdagas att bilderna inte håller måttet. ?

Programmen kan också lära sig se om röntgensjuksköterskorna tar sina bilder på olika sätt. Det kan fungera som ett diskussionsunderlag: Varför gör vi på olika sätt? Vad fungerar bäst?

?— AI gör att vården snabbt kan få hjälp med beslut, baserat på all vår samlade forskning och beprövade erfarenhet. Men det är ett verktyg som vi behöver lära oss att samarbeta med. AI är oftast bättre än mänskliga experter när det gäller avgränsade uppgifter, men den kan inte se sammanhang på samma sätt som vi, säger Claes Lundström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida