lex maria

Avled efter att ha röntgats två gånger av misstag

En patient med svår cancer röntgades av misstag två dagar i rad med kontrastmedel i buken. Efter svåra njurkomplikationer avled patienten, enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

6 februari 2018

– Det handlar om en kommunikationsmiss, säger chefläkaren Björn Andersson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset till nyhetsbyrån Siren.

Patienten vårdades på Norra Älvsborgs sjukhus, Näl, i Trollhättan och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Oberoende av varandra hade båda sjukhusen planerat in en datortomografisk kontraströntgen av buken.

Den första gjordes på Näl, varefter samma undersökning dagen efter genomfördes på Sahlgrenska.

Kontrastmedel kan påverka njurarna, framför allt om undersökningen upprepas inom ett kort tidsintervall. Det var också vad som hände. Efter den andra undersökningen drabbades patienten av så svåra njurkomplikationer att urinproduktionen helt upphörde. Senare avled patienten.

– Röntgenavdelningen på Sahlgrenska kan inte se röntgenundersökningarna som görs på Näl förrän det kommer ett slutgiltigt svar. Nu måste vi se till att förbättra systemet så att detta inte händer igen, säger Björn Andersson till Siren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida