Bättre metod att hitta fettlever

3 maj 2017

Vävnadsprover från levern kan i de flesta fall ersättas av en smärtfri MR-undersökning för att få reda på om en person har fettlever. Det visar en ny studie från Linköpings universitet där 94 personer som utreddes för förhöjda leverenzymnivåer i blodet ingick. ?

Vid MR-undersökningar används ofta fem procent fett i levern som gränsvärde för sjuklighet. Men efter undersökning av biopsiprover kunde forskarna konstatera att även en del patienter med lägre värden än så har fettlever. Slutsatsen är att om gränsen vid MR-undersökningar sänks till tre procent kommer träffsäkerheten fortfarande att vara 100 procent men betydligt fler med fettlever upptäcks. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida