Cancerbehandling

Bilddiagnostik gör operation överflödig

Bilddiagnostik gör operation överflödig
Genom uppföljning med PET-kamera går det att avgöra om strålbehandlingen har varit effektiv. Arkivbild: TT

En klar majoritet av patienter som har cancer i övre luftvägar och svalg slipper onödiga operationer tack vare uppföljning med PET-kamera som visar om cancern är borta efter strålbehandling.

10 november 2015

Under de senaste 30 åren har antalet patienter med orofaryngeal cancer ökat med cirka 4-5 procent fler fall varje år. Många av de som drabbas är i övrigt friska och mitt i arbetslivet.

Cancerformen utgår från mellansvalget, men har vid upptäckt ofta spridits till lymfkörtlarna på halsen. Strålbehandling, ibland med samtidig cellgiftsbehandling, ges till både modertumör och lymfknutor.

Vid den uppföljande undersökningen har det länge varit standard att lymfkörtlarna opereras bort. Anledningen är att strålterapi inte var lika effektivt förr i tiden, samtidigt som det inte funnits några bra metoder att följa upp om det finns cancerceller kvar. Det var alltså ett sätt att ta det säkra före det osäkra.

Effektiv strålterapi i dag

Men när de borttagna lymfkörtlarna sedan undersökts patologiskt har det visat sig att en majoritet är fria från cancerceller efter dagens effektiva strålbehandling. 

– Det betyder att väldigt många patienter tvingades genomgå en onödig operation som i många fall leder till livslång värk i axlar och skuldror samt stram ärrvävnad, säger Johanna Sjövall.

Hon är specialistläkare på öron-nästa-hals-kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, och en av de kirurger som under årens lopp opererat bort många lymfkörtlar. Hon och kollegerna funderade över om det inte fanns bättre metoder för att identifiera de relativt få patienter som verkligen behövde ingreppet.

Valet föll på PET-kamera

De visste att en del kliniker på andra håll i världen systematiskt använde PET-kamera för utvärdering. Det är en bilddiagnostik som utnyttjar det faktum att cancerceller har hög ämnesomsättning. Innan undersökningen injiceras en radioaktiv sockerlösning, och om det finns cancerceller kvar kommer dessa att visa sig som klart lysande områden när bilden tas.

– Genom att jämföra bilder före och efter strålbehandlingen kan man se om tumörområdena har släckts. Vi ville prova det och ändrade därför vårdprogrammet, och jag påbörjade en vetenskaplig studie, säger Johanna Sjövall.

Många slapp operation

I september försvarade hon sin avhandling, som bygger på 106 patienter. Den visar att så många som 76 procent på ett helt säkert sätt besparades en halsoperation tack vara PET-uppföljning. Cirka 11 procent opererades på korrekt identifikation av cancerceller. Avhandlingen visar även att antalet återfall och dödligheten ligger i nivå med vad den var innan det nya vårdprogrammet infördes.

Rutinerna har ändrats även när det gäller uppföljning av modertumören. Tidigare sövdes patienten och det togs vävnadsprover från halsen. Något som Johanna Sjövall menar var överdrivet.

– Det är ovanligt med en kvarvarande modertumör efter en strålbehandling, som är väldigt effektiv i dag. En vanlig klinisk undersökning, eventuellt ihop med en ny PET-bild, är fullt tillräckligt, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida