Bilder räcker inte vid prostatacancer

5 mars 2014

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat hur tillförlitliga avancerade bildundersökningar är, till exempel magnetkamera och olika tillämpningar av ultraljud. Resultatet visar att det fortfarande är oklart hur träffsäkra de bilddiagnostiska metoderna är vid misstänkt prostatacancer. Därför är det för tidigt att byta ut de ultraljudsledda vävnadsproverna mot enbart bilddiagnostik.??

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida