”Bra att läsa vidare”

”Bra att läsa vidare”
Solveig Lundgren undersökte hur en bemanningsförändring påverkade sjuksköterskor. Foto: Johanna Svensson

Sjuksköterskor som har skrivit kandidatuppsats köper inte forskning rakt av. Röntgensjuksköterskan Solveig Lundgren har doktorerat — och blir glad på riktigt när andra läser vidare.

I en serie artiklar berättar Vårdfokus om en exklusiv skara, röntgensjuksköterskorna som har doktorerat. Nu har turen kommit till Solveig Lundgren vid Sahlgrenska akademin. Hon har bland annat forskat kring sjuksköterskestudenters upplevelser av att ha skrivit kandidatuppsats. Drygt ett år efter examen tillfrågades de om de haft någon användning av det i sitt dagliga arbete och det visade sig vara en hel del. ”Jag har blivit mycket mer kritiskt inställd till forskning”, löd ett svar från en person som ständigt funderar kring hur forskningen är gjord och vad som är relevant. ”Jag har mer kunskap om mina patienter”, svarade en annan som jobbade som smärtsjuksköterska. En tredje vittnade om en högre position på jobbet, tack vare sina akademiska studier.??

Resultaten gläder Solveig Lundgren som själv började som röntgen­assistent 1968 och tidigt blev intresserad av forskning. ?

— Det är väldigt inspirerande när röntgensjuksköterskor vill gå vidare från grundutbildningen, då blir jag himla glad. Man ser en vits både för sig själv, och för yrket, säger hon.?

Få yrken har genomgått en sådan snabb och tekniktät förvandling och det finns mängder med företag som ordnar verksamhetsanpassad utbildning inom exempelvis magnetkamera och datortomografi. Men som programansvarig för röntgenprogrammet försöker Solveig Lundgren även peppa till att gå den akademiska vägen. ??

— All vård ska bygga på forskning och evidens och för att kunna läsa artiklar, granska och ta till sig dem måste man själv veta hur forskningsprocessen går till, om metoden är rimlig och resultatet trovärdigt. Det måste in i kroppen, annars tror man på allt man läser, säger hon.?

Solveig Lundgren jämför med USA, där man i vissa delstater måste läsa vidare för att få behålla sitt jobb.?

— Där är det självklart för att få vara kvar i yrket. Men vi har en annan kultur här i Norden, säger hon.??

Hennes avhandling handlade om vad som händer när sjuksköterskor på kirurgisk vårdenhet fick det totala ansvaret för sina patienter. Under två års observationer såg hon hur sättet att organisera vården förändrades och egenkontrollen växte: ”Jag kan när som helst säga om min patient har ätit eller hur såret ser ut.” Besöken hos patienten var visserligen få, men sjuksköterskan stannade tills hon hade gjort allting färdigt vilket gav en helt annan relation. ?

— Jag frågade om de ville ta in undersköterskor när det blev problem med bemanningen, men det ville de inte, säger Solveig Lundgren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida