Bristande strålskydd på KS?

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som har inspekterat den så kallade cyklotronverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset, slår ner på att sjukhuset saknar en egen strålskyddsexpert.

Det kan bli av stor betydelse för personalens strålsäkerhet, anser myndigheten. ?SSM anmärker även på att laboratoriet saknar ett tvättställ med kranar som inte behöver manövreras med händerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida