CT i ambulans ger tidigare behandling

En studie publicerad i Lancet Neurology visar att specialutrustade ambulanser snabbar på behandlingen av patienter med misstänkt stroke.

100 personer randomiserades till att antingen få diagnos och behandling vid ankomsten till sjukhuset eller redan under transporten. Mediantiden från alarm till beslut om behandling var 35 minuter för den ambulans som utrustats med datortomograf, CT, laboratorium och telemedicin gentemot 76 minuter för den vanliga ambulansen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida