Strålning

Nya röntgenrön ger säkrare diagnos

Nya röntgenrön ger säkrare diagnos
Muhammed Alshamaris studie om lågdos skiktröntgen fick snabbt genomslag på Universitetssjukhuset i Örebro och används nu för akuta ländryggar och bukar. Foto: Elin Abelson

Röntgen med lågdos i datortomografi är på många sätt bättre än vanlig slätröntgen, visar en studie. Diagnostiken blir säkrare, snabbare och patienterna slipper kontrastmedel.

Dessutom slipper patienter med smärta att lägga sig i flera olika positioner.

Det är den nydisputerade röntgenläkaren Muhammed Alshamari vid Örebro universitetssjukhus som upptäckt fördelarna. Han har optimerat stråldosen vid datortomografi/skiktröntgen och sänkt den till en tiondel av den vanliga.

– Med lågdos skiktröntgen kunde vi nå lika låga stråldoser som vid slätröntgen dock med bättre bildkvalitet och diagnostiskt värde, säger Muhammed Alshamari i ett pressmeddelande från sjukhuset.

Livsavgörande

En snabbare diagnos kan också ha livsavgörande betydelse för en patient med buksmärtor, poängterar han.

Universitetssjukhuset i Örebro har redan lagt om sina rutiner i linje med de nya rönen vad gäller undersökningar av buk och ländrygg hos inneliggande och akuta patienter.

Röntgenpersonalen är positiv till förändringen.

Madeleine Pettersson, röntgensjuksköterska vid Universitetssjukhuset i Örebro.

– Vi förespråkar ofta skiktröntgen när patienten har det besvärligt och har ont. Patienten behöver inte vrida och vända på sig som vid slätröntgen och slipper kontrastmedel som vid många andra datortomografiundersökningar. Vi kör en serie  bilder och sedan är det klart, säger Madeleine Pettersson, röntgensjuksköterska vid röntgenkliniken.

Frakturer syns

Med låg stråldos ökar bruset i bilderna men de blir  tillräckligt bra för att tydligt visa till exempel läkningsprocesser och frakturer, förklarar hon. Men vill man se mjukdelar och disker behövs högre stråldos.

Patienter med ryggbesvär från akuten, undersöks också nästan alltid med lågdos skiktröntgen om inte läkare begärt något annat. Samma sak gäller för många patienter med akut buksmärta som kan behöva komma under snabb behandling.

– Då kan man upptäcka exempelvis fri gas i buken, tarmvred eller förstoppning, säger Madeleine Pettersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida