Därför nobbar kvinnor screening

Därför nobbar kvinnor screening
Alla dyker inte upp på den bokade mammografitiden.

Okunskap, obehag och missförstånd. Det finns många skäl till att kvinnor inte hörsammar kallelser till mammografi och cellprov.??

De ”odödliga”, de stressade och de som inte förstår syftet är de tre vanligaste grupperna som inte kommer när de kallas till screen­ing av bröstcancer och livmoderhalscancer. I en studie har 90 kvinnor djupintervjuats, som antingen är unga, medelålders eller kommer från socioekonomiskt utsatta områden, och resultatet visar att det finns mycket som kan göras.??

  • I gruppen 20—30 år finns en tro att unga inte får cancer och man tänker på sig själv som odödlig.?
  • De medelålders, 40—50 år, tampas med ett hektiskt livspussel och prioriterar inte sig själva.?
  • Bland utlandsfödda kan det finnas språksvårigheter som gör det svårt att ta till sig informationen i kallel­sen, samt en ovana vid hälsokontroller.??

För att öka deltagandet är en viktig faktor hur vårdpersonalen kommunicerar. ”Ordval som är självklara inom sjukvården kan bli en källa till förvirring och oro när man inte förstår innebörden”, står det i studien. Till exempel är det inte självklart vad en ”förändring” är, är det bra eller dåligt?

Är det krångligt att boka om till en tid som passar, till exempel om det krävs att man skaffar en e–legitimation och loggar in via internet, blir det också en tröskel. Särskilt för dem som inte behärskar svenska språket.?

Undersökningen är en del i en förstudie som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Vårdguiden 1177 gör för att hitta sätt att locka fler att komma. Ett nytt informationsmaterial och nya kallelserna planeras vara klart under våren. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida