Datortomografi på barn ökar risken för cancer senare i livet

Datortomografi på barn ökar risken för cancer senare i livet
Forskarna pekar på vikten av att få ner stråldosen och minska antalet undersökningar för att minimera riskerna. Arkivbild: Colourbox

Datortomografi av huvudet i barndomen ökar risken att få hjärntumör eller leukemi senare i livet. Men risken bedöms ändå som liten i förhållande till nyttan med undersökningen.

Forskare har följt närmare 180 000 brittiska patienter som var under 22 år när de genomgick datortomografi och därefter studerat kopplingen till antalet cancerfall. Studien publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Lancet.

Resultaten visar att risken för att få leukemi eller hjärntumör ökar med stråldosen och antalet gånger som barnet genomgått datortomografi. Risken är också större för mindre barn.

Barn som fått en ackumulerad dos på 50 mGy löper en tredubblad risk att drabbas av leukemi. Doser på 60 mGy tredubblar risken för hjärntumör.

Eftersom det ändå är ovanliga diagnoser så är det i relativa tal ganska få fall. Forskarnas uppskattning är att det handlar om ett extra fall av leukemi på 10 000 barn som får 10 mGy genom datortomografi och ett extra fall av hjärntumör på 30 000 barn.

Forskarna har tittat på barn och ungdomar som genomgick datortomografi mellan åren 1985 och 2002. Sedan dess har stråldoserna sänkts, dels på grund av den tekniska utvecklingen, dels genom att det finns en medvetenhet om riskerna.

Forskarna manar till försiktighet i användandet av datortomografi, även om man också poängterar att nyttan med undersökningen överväger de risker som påvisats i studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida