”Det är ett hedersamt och spännande uppdrag”

”Det är ett hedersamt och spännande uppdrag”
Kerstin Hillergård har jobbat med röntgen sedan 1974. Nu vill hon stärka yrkets varumärke och få till en reglerad specialistutbildning.

Som ny ordförande för Svensk förening för röntgensjuksköterskor vill Kerstin Hillergård få till en specialistutbildning och stärka yrkets varumärke.

8 oktober 2015

Kerstin Hillergård halkade in på röntgenområdet av en slump. Hon hade misslyckats på gymnasiet och saknade betygen för att komma in på sjuksköterskeutbildningen. Förtvivlad gick hon till en studievägledare som gav henne uppmaningen: ”sök till röntgenassistent”.

Så blev det. I oktober 1974 var examen avklarad, och hon har inte ångrat sig en sekund. Några år senare ansökte hon om att bli legitimerad röntgensjuksköterska.

Lång karriär i Jönköping

Sedan dess har hon haft flera olika jobb i Jönköping, hemstaden som hon utbildade sig i och sedan varit trogen i hela sitt yrkesliv. Hon har haft flera olika jobb på röntgenkliniken där, bland annat som sektionsledare för angiografiverksamheten, klinikföreståndare, verksamhetsutvecklare och biträdande verksamhetschef. I dag är hon områdeschef för mammografin i Region Jönköping.

Redan 1992 blev hon invald i styrelsen för Svensk förening för röntgensjuksköterskor, och har sedan funnits med som ordinarie eller adjungerad. Vid årsmötet den 10 september valdes hon till ny ordförande efter Bodil Andersson.

Förening med lång meritlista

– Det är ett hedersamt och spännande uppdrag. Trots att det är en ideell förening har vi åstadkommit väldigt mycket. Vi har initierat och drivit frågan om legitimation och akademisk utbildning med radiografi som huvudämne, vi har tagit fram en etisk kod för röntgensjuksköterskor och är medarrangör av Röntgenveckan. För att bara nämna några saker.

Så vad kan du göra för skillnad som ny ordförande?

– Jag har två högprioriterade frågor. Det ena är att få till en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Föreningen har arrangerat flera kurser, men det håller inte längre med hemmasnickrade fortbildningar.

– Det andra är att jag vill synliggöra yrket och på så sätt locka fler att utbilda sig. Ett problem är att många inte ens vet vad en röntgensjuksköterska gör. En orsak är nog att både vi själva och andra kolleger ofta använder ordet sköterska. Vi måste bli bättre på att värna vårt varumärke, säger Kerstin Hillergård.

Större samverkan inom EU

Ytterligare en viktig fråga är att få till en harmonisering i Europa, så att utbildningarna blir jämförbara. Förutom att yrket på de flesta håll kallas radiograf så omfattar det olika arbetsuppgifter beroende på land. I exempelvis England och Danmark finns beskrivande radiografer, som självständigt bedömer bilder.

– Vi är en relativt liten yrkesgrupp. En harmonisering tror jag är viktig för att vi ska kunna ta hjälp av varandra och stå enade i EU-övergripande frågor.

Ytterligare en fråga som ligger Kerstin Hillergård varmt om hjärtat är kvalitetsutveckling. Under sin tid som verksamhetsutvecklare på röntgenkliniken i Jönköping ansvarade hon för certifiering enligt ISO 9000 – en formell bekräftelse på att verksamheten uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Avhandling om kvalitetsarbete

I oktober 2013 avlade hon en medicine licentiatexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hennes avhandling handlade om hur digitaliseringen påverkat röntgensjuksköterskans kvalitetsparametrar. En intressant sak som kom fram i djupintervjuerna var att väldigt många ansträngde sig för att se vad som hände efter att bilden togs – vad resultatet blev och hur det gick för patienten.

– Jag blev själv förvånad över resultatet. Det handlar inte bara om teknik och korta patientmöten, utan det finns en stor omsorg.

Måste fundera mer på framtiden

En annan sak som slog henne under arbetet med avhandlingen är att yrkesgruppen förvisso är trygg och väldigt kompentent, men inte tänker så mycket på framtiden.

– Vi har inte riktigt sett om vårt eget hus. Radiologin utvecklas väldigt fort och det finns många som konkurrerar om arbetsuppgifterna. Där måste vi fundera mer på vad som är våra kärnuppgifter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida