Dina frågor kan lindra smärtan

Dina frågor kan lindra smärtan
Det är bara patienterna som kan svara på hur de upplever situationen och vad som kan göras för att det ska kännas bättre för dem, säger Thomas Strand. Foto: Mohassad al Atia

Fråga pati­enten hur det känns. Då kan du lindra lidandet för dem med meta­staser i ryggen vid MR-undersökning. Det visar röntgensjuk­sköterskan Thomas Strand i en studie.

4 september 2018

Varje år drabbas cirka 4 000 patienter i Sverige av metastaser i ryggen. Vid en undersökning i magnetkamera måste de ligga helt stilla på en hård brits. Något som är svårt med ryggsmärtor. ?

Många upplever dessutom den långa tunneln som obehaglig. I vissa fall är det nödvändigt med lugnande medel för att patienten ska klara undersökningen, som kan ta upp till 90 minuter.??

Thomas Strand, röntgensjuksköterska och avdelningschef vid röntgenmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn, har intervjuat och observerat ett tiotal röntgensjukskötersk­or samt lika många patienter med metastaser i ryggen. Syftet har varit att ta reda på vad som kan göras för att underlätta för patienter som ska genomgå undersökningen.

?— Det viktigaste av allt är att lyssna. Det är bara patienterna som kan svara på hur de upplever situationen och vad som kan göras för att det ska kännas bättre för dem, säger Thomas Strand, som i sin avhandling lyfter fram vikten av att arbeta personcentrerat.?

Med det menar han att det är patienten som ska stå i centrum för undersökningen, inte patientens sjukdom.?

— Varje bild tar fem minuter. Efter varje tagning kan man pausa och prata med patienten för att höra hur det går. Då blir det lättare att genomföra undersökningen. Ett annat sätt är att dela upp undersökningen i två delar, med en lite längre paus emellan. Patienten kan komma upp en stund och kanske dricka lite vatten, säger Thomas Strand.?

I avhandlingen visar han att skillnaden blev stor för flertalet patienter. Utan pauserna hade de inte klarat av undersökningen. Andra resonerade tvärtom, de hade så ont att de inte ville förlänga undersökningen med pauser.?

— Vilket som är bäst kan man alltså bara avgöra genom att prata med patienten, säger Thomas Strand.??

Det kan tyckas självklart. Men i sina studier fann han att röntgensjuksköterskorna i princip bara anpassade undersökningen efter patienternas behov om det inte tog extra tid. De utgick då ifrån hur patienterna brukar uppleva undersökningen och litade på att de skulle säga ifrån om de inte kunde ligga stilla.?

Men det gör patienterna inte alltid. I avhandlingen visar Thomas Strand att de inte vill bli uppfattade som krävande och därför inte alltid informerar personalen om sitt lidande under tiden som de ligger i magnetkamerans tunnel.

??Som ett resultat av sina studier har Thomas Strand gjort ett bildspel med tips till patienter, som ska visas på en bildskärm i väntrummet på röntgenmottagningen i Karlshamn.?

Han har även erbjudit Vårdguiden 1177 bildspelet så att patienter i hela Sverige ska kunna informeras om undersökningen i förväg, vilket han hoppas ska bidra till att de blir mindre oroliga.

3 sätt att arbeta personcentrerat

  • Patientberättelsen — prata med patienten för att ta reda på vad som oroar, hur ont hen har och vad som skulle kunna underlätta undersökningen.?
  • Partnerskap — patienten är en del av vård­teamet. Utför undersökningen på det sätt som ni kommit överens om.?
  • Dokumentation — journalför hur undersökningen genomfördes och vad som fungerade bra för just den här patienten.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida