Ensammare yrke

Ensammare yrke
Många röntgensjuksköterskor klagar över stress, men Kent Fridell tror att det ofta handlar om en känsla av ensamhet. Foto: Pernille Tofte

Digitaliseringen gav röntgensjuksköterskor helt nya arbetsuppgifter. Kent Fridell har forskat på en utveckling som fick oväntade konsekvenser. ??

I vår serie om disputerade röntgensjuksköterskor har turen kommit till Kent Fridell vid Karolinska institutet i Stockholm. Han studerade vad som hände när röntgenavdelningarna digitaliserades och högarna med bilder och remisser flyttade in i datorn.?

— Allt var väldigt synligt men så plötsligt försvann materialet. Det fick konsekvenser för hur man organiserade sitt arbete, säger Kent Fridell.??

Arbetsuppgifter som traditionellt sett var läkarnas började vandra över till röntgensjuksköterskorna som gjorde självständiga bedömningar. Å ena sidan fick röntgensjuksköterskorna mer kvalificerade arbetsuppgifter, å andra sidan fick de varken utbildning eller lön för det. ?

— Det är fortfarande ett dilemma, säger Kent Fridell.?

En annan effekt var att de naturliga andningspauserna försvann, till exempel vid framkallningsapparaten där man stod och snackade de 3—4 minuter det tog för bilderna att komma.?

— Röntgensjuksköterskorna blev väldigt ensamma. I dag klagar många över stress, men ibland undrar jag om det inte i själva verket handlar om detta, säger Kent Fridell.

Fakta

En av Kent Fridells artiklar utsågs 2010 till en av årets fem bästa vetenskapliga artiklar i ämnet medicinsk informatik av organisationen The International medical informatics association, IMIA.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida