Erövrar nytt fält

Erövrar nytt fält
Röntgensjuksköterskan Elisabeth Myrvold Rooth sätter på fixeringsmasken som används vid behandlingen för att patienten ska ligga i samma position varje gång. Foto: Lars Nyman

Strålterapi. Elisabeth Myrvold Rooth arbetar redan inom området. Snart startar en utbildning som ger även svenska röntgensjuksköterskor en ny karriärväg.

Till hösten öppnar sig inte bara en ny uppgift utan ett helt fält att arbeta inom när Sveriges första skräddarsydda utbildning i strålterapi för röntgensjuksköterskor startar.

?— Jag vill gärna uppmuntra alla att arbeta med strålbehandling. Det är väldigt utvecklande, säger Elisabeth Myrvold Rooth, röntgensjuksköterska på radioterapienheten på Karolinska universitetssjukhuset.??

Hon är utbildad i Norge där det i likhet med övriga Europa är röntgensjuksköterskor som sysslar med strålbehandling. Sverige är ett av få länder som har onkologisjuk-skötersk­or. Fördelen med att ha radiografi i botten är att man har grundkunskap om tekniken och en bättre blick för tredimensionella bilder, tycker Elisabeth Myrvold Rooth.

?— Vi jobbar till exempel nära sjukhusfysikern och då kan du terminologin. Du är också van vid att titta på röntgenbilder. ?

Hon tar hand om cancerpatienten, deltar i planeringen och de förberedande undersökningarna, ger själva behandlingen samt sköter eventuell uppföljning. Jämfört med en röntgenavdelning, dit patienten kanske bara kommer en gång, följs man åt länge. Dessutom innebär jobbet på en strålbehandlingsavdelning ännu mer teamarbete med exempelvis onkologer, onkologisjuksköterskor, sjukhusfysiker och radiologer. ??

Strålterapi är i likhet med bilddia­gnostik ett område på stark frammarsch där de två arbetsuppgifterna allt mer gifter ihop sig. Datortomografi- och magnetkamerabilder används till exempel för att lokalisera tumören och dosplanera vilket kräver kunskap om maskinerna. Kent Fridell, kursansvarig vid Karolinska institutet, menar att den nya utbildningen gör dig till en slags multifunktionsmänniska.

?— Den riktar sig till alla som tycker om mötet med patienten och att se konkreta behandlingsresultat. Majoriteten blir faktiskt friska. ?

Fakta utbildningen

  • Strålbehandling för röntgensjuksköterskor vid Karolinska institutet ges under två terminer på halvfart.
  • Ger 30 högskolepoäng och kan inkluderas i en magisterexamen i radiografi vid Karolinska institutet.
  • Består av fyra moment: Cancersjukdomar och behandling, omvårdnad vid cancersjukdom och behandling, radioterapi, samt radioterapi — klinisk utbildning.

Ny jätteklinik

I år öppnar Skandionkliniken i Uppsala, som är först i Norden med att bekämpa cancer med protoner. Tekniken anses vara särskilt lämpad till barn då protoner är lättare att styra i djupled än den vanliga fotonstrålningen. Kliniken kostar nära en miljard kronor att bygga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida