Film ger lugn

Film ger lugn
Metoden fungerar bra för okomplicerade fall, säger Maria Sandell. Foto: Stefan Skare

Narkosfritt. Med ny bildteknik och film klarar barnen att vara vakna vid MR-undersökning av huvudet.

— Vi kan förkorta tiden med hälften, från en dryg timmes undersökning med narkos till en halvtimme utan. Det gynnar alla: barn, föräldrar och personal, säger Maria Sandell, MR-sjuksköterska vid neuroradiologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

?Sedan förra året har hon tillsammans med MR-fysikerna testat den nya metoden på ett tiotal barn. I stället för att sövas får barnen titta på film. Plågsamma stick, avancerad övervakning och ett trassel av sladdar är ett minne blott. I tunneln skymtar en snuttefilt och ett glatt fnitter hörs när Alvin och gänget sätts på.??

Genom att mäta fettsignaler utan-för skallbenet och en speciell bild-accelerationsteknik får MR-kameran hela tiden information om hur huvudet rör sig och kan då anpassas till bildplanets position och orientering. Det gör att tiden för varje bildserie kan minskas till en hundradels sekund och bildkvaliteten blir bra trots att barnen rör sig lite.

?Under testen vred ett av barnen på huvudet 20 grader och lyfte axlarna men man lyckades ändå få fina bilder.?

Metoden med färre och kortare serier kan fungera som en förstagångsundersökning för okomplicerade frågeställningar. Vid allvarligare diagnoser och då kontrastmedel behövs kommer narkos att användas även i fortsättningen för de minsta barnen.?

— Om du som förälder är orolig för att din fyraåring inte kan hoppa på ett ben, betyder det mycket att få höra att barnets hjärna är helt normal utan att behöva vänta flera månader, säger Maria Sandell.

Med denna metod kan man få ett helt annat flöde av de okomplicerade fallen. ?

— Förutom de medicinska riskerna med narkos, slipper både barn och föräldrar en hel del oro och obehag. De familjer vi träffat hittills har alla varit mycket nöjda, säger hon.??

Tillsammans med MR-fysikern Stefan Skare, som har patent på tekniken, har de gjort undersökningarna på sin fritid. Dels för att det inte funnits annan tid, men också för att utnyttja MR-kameran då den varit ledig.?

Så snart barnkliniken flyttar in på Nya Karolinska kommer de att kunna ta över tekniken. ?

700-800 barn sövs varje år

...på Karolinska universitetssjukhuset i samband med magnetkamera­undersökningar. Med den nya tekniken, som kallas Fatnav (efter engelskans fatnavigation) hoppas sjukhuset nu drastiskt kunna minska antalet barn som behöver sövas, samtidigt som väntetiderna till MR-undersökningar förväntas bli kortare.


Tekniken lämpar sig när barn ska utredas för:

  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Förlossningsskador
  • Sent tal/motorik
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida