Hallå där…

Hallå där…
Bodil Andersson. Foto: Åsa Hansdottir

...Bodil Andersson, ny ord­förande för Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR. Vem är du??

— Jag är biträdande prefekt vid Lunds universitet och disputerade för snart ett år sedan. Min forskning har bland annat handlat om patientens möte med röntgenavdelningen och jag har utvecklat ett instrument som mäter röntgensjuksköterskans kompetens.

Vilka frågor är viktigast?

— Jag vill fortsätta arbetet med att få till en reglerad specialistutbildning. Det saknas också forum för till exempel verksamhetschefer och för dem som forskar så jag vill vara med och bygga nätverk. Doktoranderna är ganska osynliga i dag.

Vad vill du utveckla mer?

— Ett annat viktigt område är strålskydd och de brister som finns. Det är inte ett problem som ligger i grundutbildningen, utan att man som nyutexaminerad inte vågar stå på sig och göra som man har blivit lärd. Hindren består av vanor och bekvämlighet, ”så här har vi alltid gjort”. Jag tror vi har något viktigt att göra där. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida