Hallå där Carina Stenman…

...din avhandling studerar en ny standardiserad metod för ultraljuds­undersökning, som används på röntgen­avdelningen i Linköping.

Vad har du kommit fram till??

— Standardiseringen gör att undersökningen kan eftergranskas i sin helhet. Den betyder också att röntgensjuksköterskor kan utföra undersökningar när de har en tydlig frågeställning. Då kan radiologer få tid över för fall med mer komplicerade anamneser. Arbetssättet är precis som vid andra modaliteter inom radiologin, där röntgensjuksköterskan utför undersökningar och radiologen skriver ett svar.

Hur kan det här användas i vården?

— Resultatet visar att röntgensjuksköterskor kan utföra ultraljudsundersökningar som eftergranskas av en radiolog. Vid granskningen, som görs vid en arbetsstation, kan hela undersökningen spelas upp flera gånger. Det ger även möjlighet till dubbelgranskning. En radiolog kan eftergranska ungefär tio röntgensjuksköterskeutförda undersökningar i timmen. Det här kan ge kortare väntetider för patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida