Han ska få fler att forska

Nu ska allt fler röntgensjuksköterskor lockas att göra forskarkarriär. Det är i varje fall förhoppningen när Karolinska institutet startar en introduktionskurs i radiografisk forskning.

Samtidigt som forskningen inom biomedicin och omvårdnad minst sagt sköt i höjden efter högskolereformen 1977, då flera vårdutbildningar blev akademiska, har få röntgensjuksköterskor under årens lopp valt att göra forskarkarriär. De som gjort det har ofta disputerat inom andra områden.

För ett och ett halvt år sedan började därför Kent Fridell fundera på hur fler röntgensjuksköterskor ska lockas in i forskarvärlden. Han är sektionschef och programdirektor för radiografi vid Karolinska institutet i Stockholm och blev förra året den femte röntgensjuksköterskan i landet att disputera.

— Vi vet inte varför det är så, men det har uppenbarligen blivit en tradition i negativ bemärkelse. I ett försök att vända på skutan började jag planera för en introduktionskurs i radiografisk forskning. Nu har vi fått pengar av Karolinska institutet och kan köra i gång, säger Kent Fridell.

Under hösten kommer tolv studenter att få en översikt till det radiografiska kunskapsfältet. Kursen fokuserar på aktuella frågeställningar och utvecklingstendenser utifrån radiografiska undersökningsmetoder, radiologiska diagnoser och interventioner. Målet är att studenterna ska få en djupare förståelse för forsknings­processen och även producera en forskningsidé.

— Under andra delen av kursen utvecklas denna idé tillsammans med en handledare, för att senare kunna ligga som grund till en ansökan om forskarutbildning, säger Kent Fridell.

Han har själv skrivit en avhandling om hur röntgensjuksköterskan fick ett förändrat ansvar när verksamheten digitaliserades. Kent Fridell poängterar att det är viktigt att röntgensjuksköterskor ”äger” sitt kunskapsområde, att man bildar ny kunskap som är intressant för andra.

— I den hierarkiska organisation som vården utgör är det viktigt att skapa sig en självständig yrkesutövning. Annars är det ingen som lyssnar på dig.

Om introduktionskursen blir ett permanent inslag återstår att se. Intresset inför hösten var högt, ansökningarna var fler än antalet utbildningsplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida