Standardiserade vårdförlopp

Här röntgas alla cancerpatienter i tid

Efter att röntgensjuksköterskan Monica Nilsson vid Helsingborgs lasarett aktivt började koordinera alla cancerpatienter med standardiserade vårdförlopp som ska genomgå bilddiagnostiska undersökningar görs samtliga undersökningar numera i rätt tid.6

12 september 2018

– Det känns jättebra. Det är alltid kul när man känner att man gör ett bra jobb. Jag har själv ingen kontakt med patienterna, men vad jag förstår från mötena med koordinatorerna på de remitterande mottagningarna så är de väldigt nöjda, säger Monica Nilsson till Vårdfokus.

Standardiserade vårdförlopp för patienter med olika typer av cancer tas sedan 2015 fram inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Allt för att korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.

Måste finnas tider

Undersökningarna ska göras i samma ordning och så snart som möjligt oavsett var patienten bor i landet. För att det ska fungera måste det finnas tider avsatta till de undersökningar som kan behövas. Av de 30 standardiserade vårdförlopp som hittills tagits fram används bilddiagnostik i 28 av dem.

Monica Nilsson, som arbetat som röntgensjuksköterska i 28 år, har sedan 2016 varit koordinator för de bilddiagnostiska undersökningar som görs på sjukhusen i Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Trelleborg. Som backup finns ytterligare tre personer som ersätter när hon är ledig eller blir sjuk.

Tillsammans med bland andra verksamhetschefen Karin Fristedt och motsvarande befattningshavare på mottagningarna har hon skapat rutiner för vart och ett av de 28 standardiserade vårdförloppen.

Ville ha en röntgensjuksköterska

Hon har även tagit fram all annan dokumentation som behövs, exempelvis för att medarbetarna ska veta vilka undersökningar som ska göras och inom vilken tidsram. I tidbokningssystemet finns också särskilda tider märkta för just dessa undersökningar.

På många sjukhus är det en sekreterare som är koordinator för de standardiserade vårdförloppen. Men på bilddiagnostik i Helsingborg, där Monica Nilsson är placerad rent fysiskt, ville verksamhetschefen att det skulle vara en röntgensjuksköterska som har kunskap om sjukdomar och de undersökningar som görs.

– Det underlättar i kontakten med läkarna, säger hon.

Antalet patienter har fördubblats

Sedan Monica Nilsson tog sig an rollen som koordinator har antalet patienter som ska undersökas inom ramen för standardiserade vårdförlopp nära nog fördubblats på de fyra sjukhusen, till cirka 4 000 patienter per år.

Tack vare de nya rutinerna har så gott som all onödig tid rensats bort. Alla undersökningar görs numera i rätt tid, vilket handlar om allt från tre dagar till en vecka beroende på diagnos.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida