Hett om att heta

Hett om att heta
Vad tycker du? Diskutera i kommentarsfältet.

Röntgensjuksköterska eller radiograf — vilken titel är bäst för yrkesgruppen?

Frågan aktualiserades i våras i den slutna facebookgruppen Röntgensjuksköterskor — värda något för vården? som skapades för att synliggöra yrkesgruppen bättre. I en ovetenskaplig undersökning har de drygt 900 medlemmarna blivit ombedda att rösta mellan radiograf och röntgensjuksköterska.?

Sista juni, drygt tre månader efter att frågan lades upp, ledde radiograf med 177 mot 71. Diskussionen har varit animerad, tråden har långt över hundra engagerade kommentarer. ??

Alvaro Fraygola, som lade upp frågan, var inte riktigt medveten om att det var en så het potatis, säger han när Vårdfokus ringer upp.

?— Jag och många andra tycker att det blir tydligare med titeln radiograf. Nu är det så många som tror att vi är sjuksköterskor i botten.

?Det vore också ett naturligt byte, an­­ser han, eftersom de flesta lärosäten numera har radiografi som huvudämne, inte vårdvetenskap. Dessutom är det internationellt gångbart.?

Andra i tråden vill absolut behålla sjuksköterska i namnet. De anser inte att radiograf skulle göra begreppsförvirringen mindre. ”A rose is a rose is a rose”, argumenterar den mest poetiska debattören. ??

Kerstin Hillergård är ordförande för Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR.

?— Det är vad vi gör i vårt yrke som är det viktiga. För att höja lönerna måste vi lägga ner jobb på att beskriva det, annars har titeln ingen betydelse. Jag tycker röntgensjuksköterska speglar att vi håller på med röntgen men också att vi har en omvårdnadskunskap som skiljer sig från radiografer i andra länder. ??

Hon understryker det unika med att svenska röntgensjuksköterskor har rätt att administrera och injicera läkemedel. Hon varnar också för att legitimationen, som SFR jobbat så hårt för, inte automatiskt följer med vid ett namnbyte. ?

Men Alvaro Fraygola kontrar med att rätten att administrera läkemedel inte sitter i namnet utan avgörs av Socialstyrelsen. När sjukgymnasterna bytte titel till fysioterapeut fick kåren behålla sin legitimation, påpekar han.??

Titeldiskussionen har varit uppe många gånger i SFR:s styrelse, enligt Kerstin Hillergård, och för några år sedan skickade föreningen ut en enkät. Det blev ganska jämnt mellan dem som förespråkade radiograf respektive röntgensjuksköterska, säger hon.?

— Men inget är för evigt och mycket kan förändras, just nu är det i alla fall inte aktuellt med ett byte.

?Alvaro Fraygola tycker att det har varit intressant med diskussionen i facebookgruppen.?

— Det man kan konstatera är att det finns mycket känslor i frågan och att den verkligen berör på djupet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida