Forskning

Hjärnan stängde av egen beröring

Hjärnan stängde av egen beröring
Bild: Getty Images

Nervsystemet har olika reaktioner vid egen och andras beröring. Det har forskare vid Linköpings universitet kunnat visa med funktionell MR. 

20 februari 2019

När en person blev smekt av någon annan på exempelvis armen, uppstod aktivitet i många områden av hjärnan, visade MR-bilderna. När personen strök sin egen arm dämpade hjärnan i stället aktiviteten och bearbetningen av sinnesintrycken. 

Skillnaden antas bero på att hjärnan inte har behov att reagera på intryck som den egna kroppen ger upphov till.

Enligt forskarna är problem med självuppfattningen och att känna igen sin egen kropps handlingar vanligt vid flera psykiatriska sjukdomstillstånd. Ett exempel är att kittla sig. Det fungerar inte för de flesta, medan en del personer med schizofreni kan kittla sig själva.

Studiens resultat skulle i förlängningen kunna användas för forskning vid exempelvis autism och schizofreni, det vill säga tillstånd där man i högre grad undviker andras beröring eller har låg känsla för skillnaden mellan sig själv och andra. 

Studien publicerades i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS, se länk. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida