I Storbritannien mäts yrkesrollens utökning

En ny undersökning visar att radiografer i Storbritannien fått större ansvar och fler arbetsuppgifter.??

5 september 2012

Med jämna mellanrum undersöker radiografförbundet i Storbritannien utvecklingen av yrkeskårens arbetsuppgifter.?

I den senaste, kallad Scope of radiographic practice 2012, där 43 av 64 röntgenkliniker ingår, syns en tydlig utveckling.??

På en tredjedel av avdelningarna leder radiografer CT-undersökningar och en fjärdedel har radiografledda MR-undersökningar.?

På mer än häften av avdelningarna får radiografer rekvirera tilläggsundersökningar och nio av tio svarar att radiografer avgör vilken typ av undersökning som är befogad.?

Dessutom ansvarar yrkesgruppen för planeringen på två av tre avdelningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida