radiologi

Kan tatueringar vara ett problem vid MR?

Kan tatueringar vara ett problem vid MR?
Det är ovanligt med biverkningar från tatueringar i samband med MR-undersökningar, enligt en ny studie. Enstaka fallrapporter har tidigare beskrivit obehagskänslor som att huden blir varm och i värsta fall skulle en brännskada kunna uppstå. Arkivbild: Getty Images.

Den frågan får ofta röntgensjuksköterskor från patienter som är tatuerade. Trots lugnande besked hittar den som söker på nätet fallbeskrivningar om pirrande obehagskänslor i huden, brännskador och svårigheter att få bra bilder. Nu presenteras en studie om riskerna.

1 februari 2019

När patienter ska genomgå MR-undersökning på Skaraborgs sjukhus i Skövde frågar röntgensjuksköterskorna om de har tatueringar. Om svaret är ja uppmanas patienterna att säga till om de känner något obehag.

Många frågar själva om deras tatueringar kan ställa till med problem i samband med undersökningen, berättar röntgensjuksköterskorna Gunilla Björk och Eva-Maria Forsberg som är enhetschefer vid Bild och funktionsmedicin på sjukhuset.

– Men jag har hittills aldrig varit med om att något har hänt och ändå är det jättemånga patienter som har tatueringar nu för tiden, säger Eva-Maria Forsberg.

Enstaka fallrapporter

De vetenskapliga rapporter som finns om tatuerade patienter som fått reaktioner i huden i samband med magnetkameraundersökningar handlar om individuella fall som framför allt beskriver två olika problem.

Tatueringsfärger kan innehålla järnhaltiga pigment och därför vara magnetiska. Det starka magnetfältet i en magnetkamera kan göra att det uppstår en känsla av att det drar i huden.

Många av färgerna innehåller också pigment som är ledande, vilket kan göra att tatueringen hettas upp. I värsta fall kan det leda till en brännskada.

Storlek och färg

Forskare vid University College i London började fundera på om personer som var tatuerade kunde ingå i olika forskningsprojekt där man skulle göra MR-undersökningar. För att ta reda på det startade de en studie 2011 vars resultat nu presenteras i New England Journal of Medicine.

Sammanlagt har 330 tatuerade personer med 932 olika tatueringar ingått i studien. Forskarna har samlat uppgifter om tatueringarnas storlek, var på kroppen de sitter, vilka färger som använts och i vilket land tatueringen gjorts. Deltagarna upplevde inga biverkningar från sina tatueringar i samband med MR-undersökningar. Det var bara i ett enda fall som en person upplevde obehag.

– Personen kände en pirrande känsla som dock var övergående inom ett dygn, säger Nikolaus Weiskopf som startade forskningsprojektet.

Liten risk för bieffekter

För säkerhets skull undersöktes inte personer med väldigt stora och många tatueringar eftersom forskarteamet inte ville riskera att orsaka brännskador. Ingen deltagare hade en tatuering större än 20 centimeter och ingen hade tatueringar som täckte mer än fem procent av huden.

MR-kamerorna som användes i studien hade ett magnetfält med styrkan tre Tesla.

– Baserat på vår studie kan vi nu slå fast att om en person med tatuering genomgår MR-undersökning under de här förhållandena är risken för biverkningar mycket liten, säger forskningsledaren Martina Callaghan.

Studien Safety of tattoos in persons undergoing MRI har publicerats i New England Journal of Medicine.

Smink fastnar i kamerorna

I dag är det inte bara de traditionella kroppstatueringarna som kan oroa inför en MR-undersökning. Allt fler gör också permanenta tatueringar av ögonbryn, eyeliner och läpplinjer. Även här finns enstaka fallrapporter om patienter som fått brännskador – men hur stort problemet är har inte undersökts.

Det blir allt vanligare med permanenta tatueringar i ansiktet, till exempel ögonbryn. Arkivbild: Getty Images.

– Nu för tiden finns det partiklar till exempel i glittrigt smink som kan vara magnetiska, men det lossnar ju och vi kan se att vi får sminkrester som sätter sig i kameran, säger Gunilla Björk på Skaraborgs sjukhus.

Ska fråga patienterna

För några år sedan skrev Gunilla Björk en C-uppsats där hon och en kollega tittade på olika komplikationer när patienterna hade någon form av magnetiskt material på sig. Förutom äldre tatueringar där färgerna kan innehålla mer järnoxid än dagens, kan det till exempel också handla om att en person har arbetat mycket med smide och fått järnfilspån i ögonen.

– Efter det har vi infört riktlinjer där det ingår att fråga patienterna om de har en tatuering och uppmana dem att genast larma om de skulle känna obehag. En kall våt kompress eller ispåse kan också läggas på tatueringen för att mildra en eventuell lokal upphettning.

Myndigheternas riktlinjer

  • Socialstyrelsen kom för några år sedan med riktlinjer för tatueringsverksamhet.
  • Läkemedelsverket har ansvaret för att kontrollera att tatueringsfärger inte innehåller skadliga ämnen.
  • En granskning som Läkemedelsverket gjorde 2015 visade att hälften av färgerna innehöll förbjudna ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar. Nästan alla produkter hade även någon form av märkningsbrist.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida