Kär i sitt ämne

Kär i sitt ämne
Tarik Cengiz drömmer om att disputera. Hans examensarbete handlar om hur datortomografi angiografi av halsens och huvudets kärl (DTA) bidrar till diagnostisering av akut stroke. Foto: Daniel Nilsson

Pionjär. Nu har den första kullen med en magisterexamen i radiografi gått ut. Studenterna väljer själva om de bara vill fördjupa sig inom yrket, eller dessutom gå vidare till forskning.

Vårterminen 2011 startade den första magisterutbildningen för yrkesverksamma röntgensjuksköterskor. Den ges av Karolinska institutet på distans under två år och Tarik Cengiz, 25, är en av dem som precis har gått ut.

— Jag är kär i mitt ämne, radiografi, och vill bara hålla på med det hela tiden. Det är roligt att sitta framför datorn och gå igenom bilder och försöka komma på hur man kan göra saker bättre, säger han.

Tarik Cengiz drömmer om att forska och så småningom bli del av en exklusiv skara — i Sverige är det bara en handfull röntgensjuksköterskor som har doktorerat. Därför pluggade han vidare vid sidan av jobbet på röntgen vid Helsingborgs lasarett.

— Utomlands är det vanligare att röntgensjuksköterskor skaffar sig högre utbildning men här är vi inte så många. Att forska är bra både för en själv, för professionen och den verksamhet som man jobbar i.

Utbildningen har olika inriktningar: datortomografi, magnetkamera, nukleärmedicin och barnradiologi och i framtiden planerar man att även ha interventionell radiologi, skelett­radiologi och strålbehandling. Efter att ha valt inriktning, får studenterna själva välja från ett smörgåsbord av fristående kurser vid Karolinska institutet eller något annat universitet, för att fördjupa sig inom yrket. Sedan kan de som vill, göra ett examensarbete och få ut sin magister motsvarande 60 högskolepoäng.

Upplägget riktar sig alltså både till dem som vill ta ett karriärsteg på jobbet och dem som vill forska, och man behöver inte bestämma spår från start. Tanken är att dämpa den skepsis som finns mellan universiteten och de kliniska verksamheterna.

— Inom hela vården ser man sig främst som yrkesutbildade och undrar vad en högre examen ska vara bra för. Så vi skapade en väldigt flexibel utbildning som tillfredsställer båda parter. Smart va!, säger Kent Fridell, programdirektör.

De vars mål är att fördjupa sig inom sitt yrke kan välja den riktning som innebär att 30 poäng ägnas åt yrkesorienterade kurser, så kallade funktionsutbildningar. Sedan kan man använda sin examen för att exempelvis söka sig till tjänster som sektionsledare eller metodansvarig.

Röntgensjuksköterskan Tarik Cengiz började tidigt under utbildningen att leta ämnen att doktorera inom och knyta kontakter.

— Nu när jag är klar ska jag sätta i gång på allvar, säger han. ?

Masterutbildning i Göteborg

Hösten 2012 startade en masterutbildning för röntgensjukskö­terskor vid Göteborgs universitet. Lund och Jönköping följer efter i höst. Tillsammans erbjuder de tre lärosätena ett flertal kurser med olika inriktningar som gör det möjligt för röntgensjuksköterskor att specialisera sig och ta en magister (60 poäng) eller masterexamen (120 poäng) inom radiografi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida