Krävs på böter för upphandling

1 februari 2017

Stockholms läns landsting tecknade 2008 avtal med två bolag om medicinsk radiologi. Närakuter och flera andra skulle bland annat göra ultraljud, datortomografi och magnetkameraundersökningar. Båda avtalen löpte ut vid årsskiftet 2015/2016, men har sedan förlängts med ett år vardera utan att någon ny upphandling med konkurrensutsättning har skett. Därmed handlar det om otillåtna direktupphandlingar, enligt Konkurrensverket.?

Myndigheten vänder sig nu till förvaltningsrätten i Stockholm med krav på att landstinget ska betala tio miljoner kronor i böter vardera för de två överträdelserna. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida