KS-röntgen tas in ?i alla flöden

Tidigt i somras inledde Karolinska universitetssjukhuset sin stora omorganisation.

?– Nu får vi in röntgen i alla vårdprocesser, det blir spännande att se hur vi lyckas, säger Anders Wennerberg, röntgen­läkare och funktionsområdeschef för bukradiologi vid sjukhuset.

?De fyra röntgenklinikerna görs om till funktionsområden för ?att matcha de drygt 380 patientflöden som man ska arbeta med ?i den nya organisationen.?

– Röntgen är involverat i 90 procent av patientflödena. Nu förstår alla röntgens centrala betydelse i vårdprocessen. Det brukar kallas stödjande verksamhet men jag anser att det är en kärnprocess, nästan alla patienter röntgas någon gång.?

Omorganisationen beräknas ta två år.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida