Läkarstudenter ersätter sjuksköterskor i sommar

Läkarstudenter ersätter sjuksköterskor i sommar
Akademiska sjukhuset i Uppsala har anställt fyra läkarstudenter som i sommar till viss del ska ersätta röntgensjuksköterskor.

Flexibel lösning på personalbristen, enligt Akademiska sjukhuset. Vårdförbundet anser att studenterna saknar rätt kompetens.

Tidigare år har bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala behövt dra ner på verksamheten när ordinarie personal haft semester.

Även i år har det varit svårt att rekrytera röntgensjuksköterskor. För att minimera neddragningarna under sommaren låter sjukhuset läkarstudenter gå in som vikarier. Sjukhuset har i en konsekvensanalys kommit fram till att det är en flexibel lösning på personalbristen.

Olika yrkeskompetenser

Monica Hedström Carlsson, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Uppsala, anser att man inte kan ersätta specialiserad personal på det viset. Läkare har inte samma kompetens kring fysisk omvårdnad som legitimerade röntgensjuksköterskor.

– Vårdförbundet ser allvarligt på att arbetsgivaren på detta sätt använder olegitimerad personal att utföra undersökningar som exempelvis magnetröntgen och CT. Arbetsbelastningen för den röntgensjuksköterska som ska handleda den läkarstuderande blir självklart högre, eftersom hen i praktiken ensam kommer att utföra det arbete som annars ligger på två röntgensjuksköterskor, säger Monica Hedström Carlsson till Vårdfokus.

Viktor Leander, tillförordnad verksamhetschef på bild- och funktionsmedicinskt centrum, understryker att studenterna är anställda utöver ordinarie tjänster. De är formellt sett läkarassistenter, och ska gå bredvid legitimerade röntgensjuksköterskor. De har läst minst tre år på läkarprogrammet och inför vikariatet gått en MR-utbildning, samt fått två veckors introduktion på avdelningen.

Lösningen ska utvärderas

– De är duktiga, ambitiösa och gör ett jättebra jobb. Generellt har satsningen mottagits väl. Tre av de fyra läkarstudenterna har börjat jobba och produktionen är okej med tanke på omständigheterna, säger han till Upsala Nya Tidning.

Efter sommaren ska en utvärdering avgöra om lösningen varit lyckosam. I så fall kan den bli ett återkommande inslag under semestertider.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida