Linköping får cyklotron

6 april 2016

Universitetssjukhuset i Linkö­ping har investerat 55 miljoner kronor i en cyklotron som ska trygga tillgången på radioaktiva isotoper till PET/CT-undersökningar. Radiofarmaka för cirka 2 000 undersökningar per år i Linköping kommer att produceras.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida