Många hoppar av röntgenutbildningen

Många hoppar av röntgenutbildningen
Studenten Hanna Strand har tagit ett sabbatsår för att fundera på om hon verkligen vill jobba på röntgen. "Det är så korta möten med patienterna", säger hon. Foto: Tomas Ohlsson

Röntgensjuksköterska är en av de vårdutbildningar som tampas med flest avhopp. Olika satsningar ska få fler att fullfölja.

4 september 2014

Höstterminen har startat och entusiastiska studenter som vill arbeta inom vården har slagit sig ner i skolbänkarna. Men medan de flesta kommer i mål på sjuksköterskeutbildningen, åtta av tio, är siffran betydligt lägre bland röntgensjuksköterskorna. I den senaste uppföljningen var det inte ens sex av tio som tog examen. Trenden är tydlig sedan flera år över hela landet – fler ratar röntgen.

Göteborgs universitet är ett av de lärosäten som försöker vända utvecklingen och i höst görs där en särskild satsning för att få fler att fullfölja. Till exempel ska alla få språkhandledning på schemat, alltså hur man skriver akademiska texter och gör presentationer, eftersom många studenter inte har svenska som förstaspråk.
– Språket är den enskilt största faktorn som ställer till det. Tidigare hänvisades studenter till språkhandledning men nu bakas det in, säger Karin Ahlberg, programansvarig vid Göteborgs universitet.

Stärka yrkesidentiteten

En annan åtgärd är att minska samläsningen till ett minimum. Studenterna har länge klagat över att de försvinner i mängden när de till exempel läser ihop med sjuksköterskorna och för en så liten yrkesgrupp kan det blir förödande för identiteten.

– Jag fattar verkligen att studenterna är trötta på att föreläsarna hela tiden hänvisar till sjuksköterskorna. Det vi nu gör blir dyrare men bättre i längden. Vi tjänar på att få dem i mål, säger Karin Ahlberg.

Ovanpå det läggs fem dagars praktik in redan under första kursen så att det inte kommer som en överraskning senare hur verkligheten ser ut. Det kan till exempel vara studenter som sökte sig hit eftersom de gillar teknik och blir besvikna över omvårdnadsdelen i yrket. Eller vice versa.

FAKTA – Examensfrekvens (genomsnitt)

Sjuksköterska 82 procent
Sjukgymnast 78 procent
Receptarie 73 procent
Röntgensjuksköterska 57 procent

(Källa: Universitetskanslersämbetet. Siffrorna avser studenter antagna 2000/01–2006/07)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida