Många närmar sig 60

4 mars 2015

Det vanligaste åldersspannet bland landets yrkesverksamma röntgensjuksköterskor är 55—59 år. Nästan var femte befinner sig i denna åldersgrupp, enligt Socialstyrelsens senaste statistik från 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida